Metodické materiály ke stažení

Sluňákovu se díky grantové podpoře podařilo vytvořit některé metodické materiály, které vám zde nabízíme zdarma ke stažení.

Dřesk a Tilpína

Metodický materiál na podporu polytechnické výchovy v mateřských školách. Dřevo, Sklo, Kov, Textil, Papír, Hlína. Základní informace o materiálech a jednoduché scénáře tematických dnů, které jsou zaměřeny na využívání a zkoumání materiálů. Metodická publikace, pracovní listy a  fotokarty ke stažení zde: Metodika dřesk a Tilpína aneb Kouzlo materiálů | pracovní listy | fotokarty | odkazy | prezentace ze seminářů | seznam pomůcek v kufru a truhle Dřeska a Tilpíny | připravené tématické dny účastníků studia

 

Zelený ostrov

Metodický materiál zaměřený na žáky 1. stupně základních škol inspirovaný skutečným příběhem sopečného ostrova Krakatoa, který byl zcela zničen a spálen a na který se postupně navracel život. Společně můžeme sledovat, jak opětovné osidlování pustého ostrova probíhalo, kdo se na ostrově vyskytl jako první, jak se vyvíjel život na ostrově dále, jaká bude jeho budoucnost? Zelený ostrov je doporučený k využívání pro žáky 1.-4. tříd základní škol. Recenze.

 

Zelený ostrov | 2. příběh ostrova PPT | 3. grafické listy ZŠ | 4. grafické listy ZŠ ENG | 5. grafické listy MŠ | 6. obrázky grafických listů | 7. pracovní listy ZŠ | 8. pracovní listy MŠ | 9. barevné karty | 10. foto sopečných ostrovů | 11. plakát zelený ostrov |12. plakát šíření organismů | obálka

Zlatá nit

Metodický materiál k environmentální výchově dětí ve věku 9- 13 let motivovaný tematikou Slunce, který může být využit k celoročnímu projektu. Metodika je členěna do kapitol Naše hvězda, Nás malíř, Náš hodinář, Naše počasí, Naše obživa, Naše energie, Náš přítel. Projekt Zlatá nit si klade za cíl rozvoj a zušlechťování environmentálního cítění dětí, chce poukázat na souvislosti a přivést děti k žasnutí nad krásou přírody a provázanosti veškerého dění na Zemi se Sluncem. Zlatá nit je doporučená k využívání pro žáky 5.-7. tříd základních škol (9-13 let). Recenze.

 

obálka | Úvod | 1. Slunce naše inspirace | 2. Slunce naše hvězda | 3. Slunce náš malíř | 4. Slunce náš hodinář | 5. Slunce naše počasí | 6. Slunce naše obživa | 7. Slunce naše energie | 8. Slunce náš přítel | Fotokarty | Závěr

Pracovní listy (zip): 1. Slunce naše inspirace | 2. Slunce naše hvězda | 3. Slunce náš malíř | 4. Slunce náš hodinář | 5. Slunce naše počasí | 6. Slunce naše obživa | 7. Slunce naše energie | 8. Slunce náš přítel 

Udržitelný rozvoj

Metodický materiál Udržitelný rozvoj je určen žákům nejvyšších ročníků základní školy a žákům středních škol. Nabízí nejaktuálnější témata, která mladí lidé v tomto věku řeší a zároveň jsou spojena s otázkami udržitelného rozvoje. Tento materiál je obohacen o elektronickou knihu z cest Pavla Nováčka a o putovní výstavu na téma Udržitelný rozvoj. Materiál je doporučený k využívání pro žáky nejvyšších ročníků základních a žáky středních škol. Recenze.

 

1. Úvod | 1. Facebook | 2. Tak trochu jiné cestování | 3. Kde šije můj krejčí | 5. www.objednejto.cz | 6. Mohu to ovlivnit | 7. Rozsvítíme další lampu? | 8. Svět v jídelníčku | 9. Sport | všechny lekce (zip) | 3. Tematické dny | 4. výstava Udržitelný rozvoj – popis | 5. fotokarty | obálka

 

Výstava Udržitelný rozvoj – panely: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Metodické materiály Zelený ostrov, Zlatá nit, Udržitelný rozvoj a putovní výstava k udržitelnému rozvoji vznikly v rámci projektu Environmentální vzdělávání – dovednosti pro udržitelný rozvoj (E-DUR). Projekt E-DUR realizoval Sluňákov v letech 2010–2013 a přinesl metodickou podporu do škol po celé České republice.

Malý atlas semen a plodů – vybrané rostliny polí, zahrad a parků

Atlas vytvořilo olomoucké Rozárium při příležitosti tematické akce Den Země 2019 – Semínka. Zdarma ke stažení ZDE.