Novinky v obchůdku 4 nové publikace

Snažíme se stále rozšiřovat nabídku v našem obchůdku a rádi bychom vám představili 4 knižní novinky, které potěší jak rodiče, tak pedagogy.

Publikace můžete koupit v našem infocentru nebo na na e-shopu www.slunakov.cz/e-shop

 

ZAHRADA ŽIJE: ZAHRADNIČÍME S DĚTMI

Kniha s podtitulem Zahradničíme s dětmi přináší spoustu inspirace, nápadů, postupů, jak podpořit motivaci děti trávit více času venku. Dejte dětem prostor pro vlastní zkoumání, objevování, zahradničení, experimentování. Práce na zahradě nám umožňuje se lépe navázat na rytmus přírody, střídání ročních období, vrací nás k zemi, půdě a kontaktu s přírodou. Kniha Zahradničíme s dětmi přináší velké množství inpirace k poznávání, hraní si, pěstování a obdivování zázraku života.

 

 

SVOBODNÁ HRA: JAK NECHAT VYRŮST RADOSTNÉ, ODOLNÉ A SAMOSTATNÉ DĚTI

Kniha o svobodné hře, jejímu významu pro rozvoj dětí, ve které autoři Justýna a Petr Danišovi propojili své vlastní zkušenosti z výchovy dětí s nejnovějšími odbornými poznatky. Kniha nahlíží a zkoumá svobodnou dětskou hru ze všech možných pohledů a aspektů. Zároveň přináší náměty a poznatky, co svobodná hra potřebuje, jak dětem ve hře nepřekážet. Součástí knihy je spousta praktických inspirací formou “startérů” – podnětů, které probouzejí svobodnou hru u dětí.

 

 

ZAMILUJ SI PŘÍRODU

V této knize naleznete náměty na hry zaměřené na posilování vztahu k přírodě. Společným jevem všech aktivit je minimum pomůcek, častěji však žádné pomůcky a zpravidla také malá náročnost na přípravu. Najdete tu aktivity, ve kterých jde v prvé řadě o rozvíjení schopnosti soustředit pozornost na přírodu, uvědomovat si v ní detaily i celky, reflektovat její estetickou hodnotu a posílit vnímání přírody jako atraktivního místa.

 

ŠKOLNÍ LES

Školní les je publikace, která vás a vaši školu povede při pěstování vlastního lesa. Jde o knížku primárně zaměřenou na lesnické postupy obnovy lesa tak, aby tyto postupy šly realizovat s dětmi na základní nebo střední škole. Zabývá se i významem školních lesů, další výukou a přesahy (jako je třeba boj s environmentálním žalem nebo důraz na biodiverzitu).