Na raftech do Domu přírody Litovelského Pomoraví

Pojďte prožít nenáročnou projížďku na raftu a příběh lužní krajiny vyprávěný v galerii Domu přírody Litovelského Pomoraví.

průběh

  • trvání 6 hodin
  • Sraz v dopoledních hodinách u Sluňákova v Horce nad Moravou. Alternativně také ve Lhotě nad Moravou, pokud preferujete vlastní dopravu. Program je možné individuálně upravit.
  • cena 350 Kč/os, zahrnuje plavbu na raftu, zážitkovou prohlídku galerie v přírodě, minimální počet účastníků 10 os
  • výlet je třeba objednat předem.

Plavba po Moravě

Řeka Morava protéká lužními lesy Litovelského Pomoraví většinou klidně a pomalu. Lidé tu její břehy moudře nespoutali a tak se při zvýšeném stavu vody rozlévá svobodně v lesích a divoce přetváří své koryto. Řeka ukrajuje z břehů, kácí stromy, pohřbívá jejich kmeny pod nánosy štěrku a občas dokonce změní směr toku. V létě mají osamělá zákoutí řeky zvláštní kouzlo, které voní bahnem. Na březích poletují ocelově modré motýlice, za zatáčkou se zvedne volavka a budete-li pozorní, spatříte vpředu modrý záblesk mizejícího ledňáčka. A pak všudypřítomní bobři. Každá rodina si pečlivě chrání své území a jejich práce je kolem řeky vidět. Bobři hloubí v břehu nory, pečují o své zahrádky a prošlapávají kolem řeky cestičky a skluzavky. Řeka a její obyvatelé vás vždy něčím mile překvapí.

IMG 4828
IMG 4810
LP4
IMG 1765
LP5
LP1
LP3
LP2

Zážitková prohlídka přírodní galerie

Dům přírody Litovelského Pomoraví je unikátní galerie v přírodě a přírodní hřiště v Horce nad Moravou. Budeme vám vyprávět příběh této galerie v přírodě a přiblížíme, jak uvažovali autoři staveb.  Upozorníme na pozoruhodné detaily. Vzpomeneme na historky z výstavby. Budete mít příležitost lépe porozumět geniu loci, které vytvořili František Skála, Miloš Šejn, Miloslav Fekar, Marcel Hubáček a další.

Lod3
Fontána
Hora1
Ohniste