Jakpak dopad odpad

Kampaň k nakládání s odpady v Olomouci financovaná Statutárním městem Olomouc a ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce, a.s.

Nabídka pro školy

Volá tapír, třiďte papír!: soutěž ve sběru papíru
Soutěž pro školy ve sběru papíru v rámci kampaně propagující třídění papíru „Jakpak dopad odpad?“ Pro školy které odevzdají nejvíce papíru, máme připravené odměny, pro vítěze putovní pohár. Technické služby města Olomouce, a.s. garantují výhodné výkupní ceny a odměny pro koordinátory sběru a nejlepší sběrače na školách.

 

Aktuální výkupní cena papíru (září–říjen 2019): 1,90 Kč/kg.
podmínky 12. ročníku soutěže (2019/20)
On-line objednávka svozu papíru pro školy (www.tsmo.cz)
Množství sebraného papíru (prosinec 2019) 

 

Komiksová soutěž Tajný život odpadu

Soutěž pro školní kolektivy. Uzávěrka 31. května 2019. Podrobnosti.

 

 

Odpadová olympiáda

Již tradičně koncem října pořádáme dopolední stezku pro školní kolektivy plnou her a aktivit na téma Odpady. Startujeme u Domu dětí a mládeže v Olomouci a stezka vede přes Bezručovy sady. Na místě bývá k prohlédnutí svozový vůz a ukázky tříděných surovin. Ve volném čase (před startem, po absolvování stezky) je možné vyrobit si ruční papír.
informace pro účastníky: termíny 23. října  a 7. listopadu 2019 

 

 

Školní exkurze na dotřiďovací linku a další programy

EXKURZE DO ODVOLÁNÍ NEPROBÍHAJÍ. Areál dotřiďovací linky čeká  na rekonstrukci.

V Olomouci existuje místo přes které prochází tříděný odpad z barevných kontejnerů ve městě. Pojďte se s námi přesvědčit, co to tu s odpadem provádí a zjistit kam suroviny putují dál. Dotřiďovací linka je 15 minut pěšky ze zastávky tramvaje Pavlovičky–pila mapka cesty. Sraz je na zastávky MHD Panelárna před vstupem do areálu. Exkurze trvá na místě 40 minut a stojí 40 Kč na žáka. Vhodné pro žáky cca od 4 třídy i pro studenty středních škol. Exkurze můžete objednávat bez ohledu na limit počtu programů pro školu, který platí pro ostatní programy Sluňákova. Pokud chcete absolvovat exkurzi napište období v roce (např. měsíc), který vám vyhovuje a (ne)vhodné dny v týdnu a my navrhneme termín. Kntakt: Jiří Popelka, jiri.popelka@slunakov.cz


Další programy pro školy odpadovou tématikou můžete objednávat pomocí formuláře v sekci denní programy. Formulář pošlete spolu s ostatními programy za celou školu. O programy je velký zájem, nejvhodnější doba k vyplnění formuláře je konec srpna, jen co se na stránkách Sluňákova objeví.

Nabídce programů 2019/2020. Programy speciálně zaměřené na problematiku odpadů:
O smutné lesní princezně, Co se děje v půdě (kompostování); Jak vzniká papír. I ve všech ostatních  programech probíhá instruktáž ke třídění odpadů, u pobytových programů včetně minimalizace odpadů.

 

 

Nabídka pro veřejnost

Fotografická soutěž Můj život bez odpadu II

Soutěž s uzávěrkou 31. května 2019.  Podrobnosti.

 

Odpadové aktivity pro rodiče a děti

  • Přihlašte se na lektorovaný program o odpadech, který probíhá na Sluňákově v říjnu nebo listopadu (aktuality).
  • Přijďte na bohatý program s odpadovou tématikou, každý rok 1. května na Ekojarmarku na Horním náměstí v Olomouci. Stanoviště ve stanu Suňákova, bohatý program sdružení Eko-kom, Technických služeb města Olomouce, a.s. a dalších organizací (Ekodomov, Asekol, Ecobat, Elektrowin).
  • Stanoviště s odpadovou tématikou najdete také na dnech pro rodiče a děti na Sluňákově – termíny v únoru a v září.

Aktuální termíny v najdete s předstihem v aktualitách.

 

Webové stránky olomouctridi.cz

Aktuální informace z odpadového hospodářství a přehledná mapa kontejnerů a sběrných míst v Olomouci. Informace o způsobu zpracování surovin sebraných v Olomouci.

www.olomouctridi.cz