Živá archeologie v Domu přírody Litovelského Pomoraví

Krajina a lidé k sobě po věky patří a jejich vývoj je vzájemně ovlivněný, společný. Člověk byl, je, a vždy bude součástí přírody.

Projekt „Živá archeologie“ navazuje na dvacet let trvající a v mnoha směrech úspěšné působení na veřejnost ve smyslu porozumění důležitosti vztahu člověka a přírody. Zkvalitňuje nabídku pro veřejnost a svou originalitou může být významným inspiračním zdrojem pro oslovení veřejnosti na mnoha přírodně a ekologicky zajímavých místech v naší krajině. Jednoduchým a velmi srozumitelným způsobem ukazuje environmentální problémy v propojení se stavem společnosti, historicko-civilizačním vývojem a lidskou kulturou.

 

Realizace nové expozice se čtyřmi pecemi a jedním tkalcovským stavem završí naplnění původní ideje zaznamenané v interpretačním plánu DPLP, který již obsahoval stavbu přístřešku pro zmíněnou expozici. Zájem veřejnosti bude podpořen pořádáním přitažlivých aktivit v areálu, metodickým hravým průvodcem a důrazem na interní znalost nové expozice pro zajištění kvalitní průvodcovské a lektorské činnosti v oblasti EVVO.

 

Plánované aktivity projektu:

  • Expozice Živá archeologie s 5 exponáty (4 pece a 1 tkalcovský stav)
  • Dílny Živé archeologie pro veřejnost a instruktážní výklad pro Sluňákov
  • Dílny Živé archeologie pro rodiče s dětmi
  • Metodické listy Živá archeologie v DPLP
  • Seminář „Využití programů EVVO v návštěvnických centrech chráněných přírodních území“
  • Dotazníkové šetření (zjištění názorů a potřeb návštěvníků DPLP)
  • Dny otevřených dveří pro vybrané cílové skupiny
  • Koncepce práce s veřejností

Výstupy projektu

Koncepce práce s veřejností a interpretační plán Domu přírody Litovelského Pomoraví | příloha: dotazníkové šetření mezi návštěvníky| příloha: SWOT analýza | příloha: Akční plán údržby expozice 2019

 

Metodické listy Živé archeologie
Informační část | Pracovní listy pro rodiče s dětmi | Pracovní listy pro školní skupiny (3–5 třída) | Pracovní listy pro školní skupiny (od 6. třídy)

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.sfzp.cz www.mzp.cz

          

Vyhřívání chlebové pece
Upečený chléb
Tavení bronzu
Vytepaný a surový odlitek bronzové sekery