Jak učit děti zvládat stres a budovat odolnost v měnícím se světě MŠ

Zdeňka Štefanidesová

Seminář vám nabídne poznatky a dovednosti rozpoznat a zvládat stresové zátěžové situace. Naučíte se obnovovat své vnitřní zdroje a schopnost zpracovávat přicházející stresové situace – to vše v kontextu běžného školního prostředí. 
Podíváte se také na příklady dobré praxe ze škol, kde je již toto téma součástí procesu učení a existují tedy i první zpětné vazby od žáků, pedagogů a rodičů.
Sestavíte si mapu stresu a vyzkoušíte si aktivity a jednoduché techniky, jak pracovat se svými vnitřními zdroji.

 

Pozvánka (PDF)

cena: za občerstvení 120 Kč