Vzdělávání pro pedagogické sbory

Pro pedagogické sbory škol připravujeme akce na míru, navržené pro konkrétní sborovny jednotlivých škol. Seminář může dle domluvy kombinovat aktivity na posílení týmové spolupráce s náměty na integrovanou tematickou výuku a inspirací ke školním projektům, školám v přírodě, případně s aktivitami k vybraným tématům.

Další vzdělávání pedagogů školy je cíleno do oblasti aktivit zaměřených na rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků a inovaci výuky přírodních věd. V průběhu semináře se seznámíte s náměty ověřenými v praxi, které můžete využít také ve vaší škole. Sami si některé aktivity vyzkoušíte, získáte metodický materiál využitelný pro přípravu školy v přírodě, celoročního projektu nebo třeba tematického dne ve vaší škole. V případě zájmu lze pracovat přímo na krocích, které přináší realizace projektu, tematického dne ve vašich specifických podmínkách. Cena za seminář na základě domluvy.

Inspirace ke školním projektům

Zelený ostrov
Seznámení s publikací a celoročním projektem pro děti od 6 let. Aktivity jsou provázány příběhem nově vzniklého ostrova, na který se postupně dostanou různé druhy rostlin a živočichů, nakonec i člověk. Experimentování s kameny, semínky i zelenými rostlinami doplňují pracovní listy.

 

Zlatá nit

Představení metodického materiálu k environmentální výchově dětí ve věku 9-13 let (5. tř. – 7. tř.) motivovaný tematikou Slunce, který může být využit k celoročnímu projektu. Motivací celého projektu je Slunce jako jedinečná hvězda naší sluneční soustavy a pohled na tuto jedinečnost ze sedmi vybraných úhlů (kapitol), které potvrzují úzké propojení s lidským životem. Metodický materiál obsahuje aktivity připravené k využití v různých předmětech ve školách.

Metodický materiál je rozdělen do sedmi částí:

  1. Slunce – naše hvězda
  2. Slunce ­­­– náš malíř
  3. Slunce – náš hodinář
  4. Slunce – naše počasí
  5. Slunce – naše obživa
  6. Slunce – naše energie
  7. Slunce – náš přítel

Další témata

Kouzlo materiálů – jak propojit polytechnickou a environmentální výchovu 

Workshop je určen pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ. Nabídne tipy a náměty, jak nevšedně tvořit ze základních materiálů – dřeva, skla, kovu, textilu, papíru i hlíny. Účastníci se seznámí s potřebným nářadím a sami si vyzkouší několik jednoduchých neobvyklých technik, které překvapí svým efektním výsledkem, přestože je zvládnou i ti nejmenší. Neopomineme také nápady, jak vykouzlit hezké a užitečné předměty z odpadových materiálů, a několik pokusů, které pobaví malé i velké.

 

Podpora zručnosti dětí ve školách

Seminář určený pro učitele, kteří chtějí podpořit zručnost dětí a začlenit polytechnikou výchovu do výuky MŠ nebo 1. stupně ZŠ. Přinese náměty, jak u žáků podpořit rozvoj polytechnických dovedností. Důraz bude kladen na postupný rozvoj jednotlivých činností a dovedností. Učitelům budou poskytnuty náměty, jak u dětí danou činnost rozvíjet, jak postupně trénovat přípravnými činnostmi danou dovednost. Nedílnou součástí semináře bude samotný proces tvorby výrobku. Od jeho plánování, přípravy materiálu, případně nákresu apod., přes samotnou výrobu, práci s materiály, nářadím, až po dokončení výrobku a případně použití v praxi. 

 

Výuka v terénu

Praktické ukázky výuky ve školní zahradě či v terénu za „humny“ a to se zaměřením na biologické i nebiologické předměty (český a cizí jazyk, matematika, prvouka, vlastivěda, přírodověda). V průběhu semináře budeme využívat konkrétní přírodní prostředí pro aplikaci metod a forem vzdělávání v rámci jednotlivých vzdělávacích okruhů. Určeno učitelům 1. stupně ZŠ.

 

Kontakt

Karla Rulíková – koordinátor vzdělávání pedagogů

telefon 585 388 206

e-mail karla.rulikova@slunakov.cz