Vzdělávání pro pedagogické sbory

Pro pedagogické sbory škol připravujeme akce na míru na základě individuální domluvy. Propojujeme aktivity na posílení týmové spolupráce s náměty k environmentální výchově a vzdělávání. Podle vaší objednávky zařadíme metody učení venku, badatelství nebo projektové výuky. Vždy pracujeme aktivizačními a kooperativními metodami zaměřenými na rozvoj kreativity, samostatnosti a kritického myšlení.

Cena semináře na základě domluvy podle počtu účastníků a jeho délky. Akce jsou akreditované MŠMT.

Nabízíme tato zpracovaná témata

 

VÝUKA V TERÉNU

Pro pedagogy 1. stupně ZŠ.

 

Praktické náměty na výuku různých předmětů (český a cizí jazyk, matematika, prvouka, vlastivěda, přírodověda) ve školní zahradě či v terénu za „humny“. 

 

RUCE TĚŠÍ RUKODĚLNOST

Pro pedagogy MŠ nebo 1. stupně ZŠ

 

Náměty, jak u žáků podpořit rozvoj polytechnických dovedností s důrazem na postupný nácvik jednotlivých činností. Nedílnou součástí semináře bude samotný proces tvorby výrobku. Od jeho plánování, přípravy materiálu, nákresu, přes samotnou výrobu, práci s materiály, nářadím, až po dokončení výrobku a použití v praxi. 

K tématu jsou připraveny pracovní listy s metodikou

 

DŘESK A TILPÍNA – KOUZLO MATERIÁLŮ V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ

Pro pedagogy MŠ nebo 1. stupně ZŠ

 

Tipy a náměty, jak nevšedně tvořit ze základních materiálů – dřeva, skla, kovu, textilu, papíru i hlíny.

Seznámíme se s potřebným nářadím a sami si vyzkoušíme několik jednoduchých neobvyklých technik. Neopomineme také nápady, jak vykouzlit hezké a užitečné předměty z odpadových materiálů, a několik pokusů, které pobaví malé i velké. 

K tématu jsou připraveny pracovní listy s metodikou.

 

ZELENÝ OSTROV

Pro pedagogy MŠ nebo 1. stupně ZŠ

 

Námět pro tematický den, na týdenní nebo i roční školní projekt. Motivací je příběh sopečného ostrova, na který se vrací po výbuchu život. Postupně ostrov osídlí  různé druhy rostlin a živočichů a nakonec i člověk. 

K tématu jsou připraveny pracovní listy s metodikou.

 

ZLATÁ NIT

Pro pedagogy 5. – 7. tříd ZŠ

 

Námět pro tematický den, týdenní i roční projekt. Motivací je Slunce, které je jedinečnou hvězdou sluneční soustavy. Téma Slunce je zpracováno  ze sedmi úhlů: jako hvězda, malíř, hodinář, zdroj obživy a energie, tvůrce počasí i přítel. 

K tématu jsou připraveny pracovní listy s metodikou.

 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ – ZVUK NEBO HLUK?

Pro pedagogy 2. stupně ZŠ

 

Námět na tematický den, který ukazuje hluk jako aktuální environmentální problém ovlivňující negativně životní prostředí, živočichy i lidi.

K tématu jsou připraveny pracovní listy s metodikou.

 

MYSLI GLOBÁLNĚ, JEDNEJ LOKÁLNĚ

Pro pedagogy 2. stupně ZŠ

 

Námět na tematický den motivovaný změnou klimatu odkrývá souvislosti našeho lokálního jednání s globálními problémy a povzbuzuje k osobní aktivitě.

K tématu jsou připraveny pracovní listy s metodikou.

 

 

Kontakt

Karla Rulíková – koordinátorka vzdělávání pedagogů

telefon 585 388 206

e-mail karla.rulikova@slunakov.cz