Cesty Moravským podzimem

Sobota, 1. října 2022 – 9:0; Prosenice;

Průvodce: Pavel Konečný

 

Sraz v 9:00 parkoviště u Tržnice – autobus. Předpokládaný návrat do 18:00.

 

Čas na oběd – v restauraci nebo vlastní. Možné vstupné do některých objektů.

 

Autobusové i pěší cestování krajinou Tršické pahorkatiny po stopách nedokončeného deníku psaného v lesním úkrytu (Tršice, Zákřov), kolem moderní kaple sv. Vendelína do Prosenic s návštěvou dvou vesnických muzeí, skrývajících poklady lidového umění i díla spontánních tvůrců. Oběd v restauraci Hostinův důl s prohlídkou jezdeckého areálu.

 

Na výlet je nutno se přihlásit: jana.vyhnakova@slunakov.cz nebo na telefonu 585 378 345.

 

Pavel Konečný vystudoval filosofii, byl dramaturgem Divadla hudby v Olomouci a ředitelem územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu. Dlouhodobě se zajímá o uměleckou tvorbu autodidaktů, jejichž autentické výtvarné projevy sbírá. Jeho sbírka má v současnosti asi 500 artefaktů a stávají se exponáty mnoha ceněných výstav u nás i v zahraničí. Sám organizuje výstavy spontánních tvůrců, vydává ediční řadu Marginálie a publikuje v řadě periodik. Je členem pražského sdružení ABCD pro poznávání a prezentaci art brut a také mezinárodní organizace European Outsider Art Association. Ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc pořádá filmovou přehlídku ART BRUT FILM. V poslední době také dokumentuje výtvarného umění v Itálii a Chorvatsku.  Je spoluautorem publikace „Atlas spontánního umění“ a „Park Eden i kipovi Emilia Milana Grgurića“.