Ekologické dny Olomouc – EDO 2021 – 2023

 

 BUBLI*fuck / EDO 2022

 

16.9. – 9.10. 2022

 

32. ročník společné porady o našem světě

 

Pobyt a komunikace v uzavřených bublinách propojeného světa

 

Lze aktuálně ve veřejném prostoru plném názorových střetů vzájemně nesmiřitelných skupin komunikovat zásadní otázky dneška?

 

Umíme v éře nastupující umělé inteligence rozlišit podstatné od méně významného?

 

Nemění svět počítačů významy způsobem, v němž organická zkušenost člověka se světem začíná ztrácet smysl?

 

Lze problémy s ohrožením přírody řešit na základě vědecké specializace, … co s laiky? … co s odpírači environmenální krize?

 

Má osobní, žitá zkušenost s přírodním světem v lidském měřítku ještě nějaký podstatný význam pro poznání světa v éře statistických modelů, nanotechnologií a fotografií černých děr?

 

EDO 2022 nabízí prostor, kde bubliny praskají, spory jsou východiskem pro nacházení porozumění, pro hledání souvislostí, kde pečujeme ve společné poradě o smysl našich snah, o bližší sepětí člověka a přírody (krajiny).

 

 

Aktuální informace můžete sledovat ve facebookové události

 

Přidejte se k facebookové skupině Ekologické dny Olomouc a nenechte si ujít zajímavé informace nejen z oblasti ekologie, historie, filozofie nebo kultury.

 

Velmi nám pomůže vaše podpora Ekologických dnů

  • přeposlání programu, jeho sdílení, pozvání
  • propagace EDO případným zájemcům
  • dobrovolnická pomoc při realizaci EDO
  • doprovodný program, který za Vás zorganizujete v době festivalu EDO

 

 

     

 

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Kulturní program Ekojarmarku podpořil Olomoucký kraj.

 

Podpora

Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí | Olomoucký kraj | Muzeum umění Olomouc | Statutární město Olomouc | Olomouc třídí Odpad | Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MmOl 

 

Mediální podpora

TV MORAVA s.r.o. | Naše příroda | olomouc.cz – nejlepší adresa ve městě | LISTY dvouměsíčník pro kulturu a dialog

 

Spolupracující organizace

Muzeum umění Olomouc | Pavel Konečný | Galerie Caesar | Městské muzeum a galerie PoličkaPevnost poznání Olomouc | Swingstones | Rodinné centrum Heřmánek | cosa.cz | Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství města Magistrátu města Olomouce | Odbor životního prostředí města Magistrátu města Olomouce | Pavučina – síť středisek ekologické výchovyKultivar Design Studio | cosa.cz | Rekola

 

Program uveřejnili

Salon Práva | Vesmír 7.G Sedmá generace | Český rozhlas Olomouc | Teletext ČT1

 

Děkujeme všem partnerům za podporu a spolupráci na Ekologických dnech Olomouc. Moc si toho vážíme.

Besedy EDO

Putování krajinou EDO

Výstavy EDO

Ekojarmark

Doprovodný program