Ekologické dny Olomouc 2018 – program

28. ročník festivalu
20. dubna – 1. května 2018

Stále častěji kolem sebe slyšíme, vidíme a cítíme projevy ohromné lidské moci, která má schopnost stále výrazněji a rychleji přetvářet podobu světa, ve kterém společně žijeme. Rychle měníme podobu naší planety, podobně jak to po staletí před tím dělaly pouze geologické síly. Tento úspěch lidí je vykoupen celou řadou zásadních proměn světa a často ohrožením jeho obyvatel. Společná porada o tom, jak se v této situaci orientovat, porozumět jí, domluvit se a přežít.

Spolupracující organizace

Statutární město Olomouc | Muzeum umění Olomouc – Divadlo hudby | Krištof Kintera a Kultivar Design Studio | Výstaviště Flora Olomouc |  Technické služby města Olomouce, a.s. | Rodinné centrum Heřmánek | Spolek Udržitelný Palacký a Katedra rozvojových studií | Česká společnost ornitologická a Moravský ornitologický spolek | Pavučina – síť středisek ekologické výchovy

Besedy EDO

Putování krajinou EDO

Výstavy EDO

Ekojarmark