Za historií Moravského krasu – Jeskyně Býčí skála a Muzeum Blanenska

Pátek, 16. září 2022 – 8:00; CHKO Moravský kras;

Průvodci: Martin Golec a Marek Novák

 

Sraz v 8:00 parkoviště u Tržnice – autobus. Předpokládaný návrat do 17:00.

 

Prohlídka archeologické expozice Muzea Blanenska a po obědě jeskyně Býčí skála s aspektem na její historii a prehistorii. Návštěvníkům bude jeskyně představena jako přírodní a kulturní produkt v retrospektivě 15 tisíc roků. Zřejmě spatří i rekonstrukci největšího předmětu, jaký známe z pravěku České republiky, tedy čtyřkolový vůz z doby halštatské. Jde o nádherný doklad pravěkého řemesla. To vše s odborným výkladem a v klidu. Před vypuknutím velké sobotní akce „Návrat do Býčí skály“.

 

Na výlet je nutno se přihlásit: jana.vyhnakova@slunakov.cz nebo na telefonu 585 378 345.

 

Martin Golec je archeolog a jeskyňář, pedagog Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvoval UAM FF MU Brno. Specializuje se na starší dobu halštatskou na Moravě. Zajímá se také o speleoarcheologii Moravského krasu, ve svých výzkumech se věnuje novým výkladům a souvislostem nálezů v jeho milované Býčí skále a Křtinském údolí. Jak vědí výletníci EDO, jako ostatní festivaloví průvodci je Martin nadšeným a poutavým vypravěčem s velkým rozsahem odborných poznatků, o kterých dokáže mluvit jazykem blízkým amatérsky zvídavým laikům. Je autorem knih, například „Fenomén Býčí skála“.

 

Marek Novák je archeolog pracující v Muzeu Blanenska, kde se zaměřuje na terénní, kurátorskou, popularizační a vzdělávací činnost. Je spoluautorem nové expozice Cesta do pravěku Blanenska a nové knihy s názvem Blanensko a Moravský kras v pravěku. Vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně, kde v současné době dokončuje doktorát. V rámci svého studia se zaměřuje na studium života lidí v době bronzové a starší době železné. Práce s hlínou ho naplňuje i ve volném čase, v němž se věnuje zahradničení a výrobě keramiky