Reference na Ekologické dny Olomouc

Atmosféru Ekologických dnů Olomouc se pokusili vystihnout někteří  jejich pravidelní účastníci a další osobnosti.

 

Cyril Höschl, psychiatr, ředitel Národního ústavu duševního zdraví 
Ekologické dny v Olomouci jsou pro mne vždy mimořádným zážitkem … Atmosféra EDO je  neopakovatelná, osvěžující, inspirující …  Vždycky se tam těším,  o Sluňákovu ani nemluvě.

 

Václav Cílek, geolog

Na Ekologických dnech bylo nejzajímavější, že se tam skoro nedalo dýchat, protože kdykoliv jsem tam přišel, tak sál byl plný a ještě lidé různě postávali v uličkách. Kdyby to bylo jednou, ale bylo to pravidelně. Vlastně si nevzpomínám, na žádnou jinou environmentální akci, kde byl podobně velký a setrvalý zájem publika.

 

 

Václav Bělohradský, publicista, veřejný intelektuál

Ekologické dny Olomouc jsou místem dialogu jakých je, nejen v naší zemi, ale v celé Evropě, málo. Přispějme k tomu, aby takové „místo pravého dialogu“ dále trvalo a rozšiřovalo se. Závisí na tom mnoho dobrého v tomto nedobře začínajícím století.

 

Petr Pokorný, biolog, archeolog

Ekologické dny Olomouc jsou pro mne vzácný prostor. Šance obrátit pozornost k sobě navzájem a všichni dohromady k širokému a tajemnému světu, jehož stav nám leží na srdci. Jste mezi přáteli a přátelé si především důvěřují. Za dveřmi můžete nechat hry na partičky, pořádky, kdo s kým - kdo proti komu. Svobodně přitakat a stejně svobodně i nesouhlasit. Dávat i přijímat zároveň. V těch pár jarních dnech zaručeně ucítíte, jak onen široký a tajemný svět může být průzračný. Nevím, jak to ti Olomoučáci dělají, ale podobných příležitostí je opravdu málo.

David Storch, biolog, ředitel Centra pro teoretická studia UK v Praze a AVČR

Ekologické dny Olomouc jsou pro mě svátkem. Jaro pozvolna vrcholí a v Olomouci se scházejí lidé, které zajímá, co se děje se světem kolem nás. Těším se na město i na přátelskou atmosféru setkání, na nové přednášky i staré známé. Na EDO mě stále fascinuje otevřenost publika a přednášejících vůči novým pohledům a alternativním přístupům. Nebývá zvykem, aby na jednom fóru vystupovali vědci, filosofové – včetně těch takzvaně postmoderních – a politici včetně ministrů, a aby si vzájemně naslouchali. Ekologické dny Olomouc jsou naprosto unikátní; žádné jiné takové fórum věnované ekologii v nejširším slova smyslu (tedy starosti o fungování a o proměny lidského i ne-lidského světa kolem nás) neexistuje nejen v naší zemi, ale obávám se, že ani nikde jinde. Jejich existence mi dává naději, že probíhající změny nás nemusí nutně úplně semlít, že se jim dá čelit, když ne aktivním postojem, tak třeba aspoň vědoucím porozuměním.

Tomáš Grim, biolog

Olomoucké Ekologické dny jsou zcela jedinečné! A to v tom nejvíce pozitivním významu slova. Jinde u nás ani jinde ve světě jsem se s podobnou sešlostí, která propojuje zdánlivě nepropojitelné, nesetkal. Ekologické dny nenásilně vychovaly a vychovávají jednu generaci za druhou k otevřenému a kritickému myšlení, k vědomí, že zastánci i velmi odlišných názorů se můžou navzájem obohacovat. Za sebe můžu říct, že Ekologickým dnům jsem vděčný za to, že jsem díky nim potkal řadu zajímavých osobností, které mě ovlivnily a nadále mě inspirují. Díky a držím pěsti do budoucna!

Jana Kasalová, vizuální umělkyně

Sluňákov a Ekologické dny v Olomouci je šťastná kombinace. Setkávání se v nádherné Olomouci na EDO je jako sen. Na pár dní se ocitnete mimo prostor a čas. Je to inspirativní platforma pro zastavení se, přemýšlení a především vstřebání nových podnětů z oblasti ekologie a filosofie. V dnešní průmyslově a technicky překotně se rozvíjející době je takovéto setkávání a vzájemné ovlivňování nanejvýš důležité. Pevně věřím, že se podaří tradici zachovat a všechny aktivity Sluňákova budou podporovány. MgA. Jana Kasalová, PhD.

Jarda Svoboda, hudebník, Traband

Posílám vzpomínku a poděkování za několik nezapomenutelných chvil ve Sluňákově, poprvé před více jak deseti lety, naposledy předloni - úžasný večer pod hvězdami v útrobách lodi – Rajské zahrady, spolu s jejím autorem Františkem Skálou, a následně cesta do útrob země, do nitra hory Miloše Šejna. Setkání lidí a přírody, jejich vzájemné působení a prorůstání, to je pro mě Sluňákov. Mějte se dobře, ať se přírodě i Sluňákovu daří!

Jindřich Štreit, fotograf

Když se řeklo Sluňákov, tak mi to znělo meditativně až fantaskně. Není to místo, kde vychází slunce? Existuje vůbec takové místo? Začal jsem jezdit po celém světě. Tu jsem byl v Americe, potom v Japonsku, zkoušel jsem Čínu, Brazílii a místo jsem nenašel. Vrátil jsem se domů. Jednou jsem vyjížděl z Olomouce a špatně jsem odbočil. Tu najednou jsem se ocitl v zahradě Poznání. Byl jsem fascinován, že to, co jsem hledal po celé zeměkouli, jsem měl na dosah ruky. Opravdu existuje místo, kde bydlí slunce. Objevil jsem neuvěřitelný areál, kde se prolíná příroda s filozofií, kde umění kvete, kde se potkávají lidé z různých oblastí činnosti a nacházejí cestu k sobě. Tyto bytosti spolu diskutují, přou se, hledají cesty života, hrají, zpívají, malují, fotografují. Na všechno mají prostor, ale hlavně se vzájemně respektují.

Pokud chcete zažít něco neuvěřitelného, zajděte do Rajské zahrady rostlin a živočichů Františka Skály. Octnete se v Ráji, kde Eva se směje na Adama a podává mu jablko rozkoše.

Nebo zajděte do Lesního chrámu Miloslava Fekara a ocitnete se mezi hvězdami. Dotknete se vesmíru a budoucnost se Vám vyjeví v celé své kráse i bolesti.

Tomáš Kočko, hudebník

Ekologické dny Olomouc znám ze všech stran. Jako dobrovolný brigádník, co nadšeně pomáhá dobré věci a staví na Horním náměstí stánky pro budoucí jarmark, jako muzikant, který na témže místě hraje pro fajné lidi svou muziku i jako vděčný posluchač přednášek a debat tu v Divadle hudby, tu v Arcidiecézním muzeu, které jsou pro mě osvěžující duchovní krmí, za kterou vždycky rád do Olomouce zas a znova přijedu. EDO a Olomouc jsou pro mě synonymem!

Stanislav Komárek, biolog a filosof

„Od roku 1990 se táhne už po čtvrt století série EDO, svým pouhým bytím protiřečící známé pesimistické tezi, že dobré věci jsou většinou křehčí a kratší než špatné. Jabloně je třeba pracně roubovat a okopávat, pýr roste sám, kde se mu jen vidí. … A proto bijme na poplach, aby tato jarní oáza pestrosti a nezávislosti v naší radostné skutečnosti ještě pár let přetrvala :-))))“

Hana Librová, socioložka

V seminárních diskusích se často vynoří student nebo studentka, který/která vyniká pozoruhodně nápaditým uvažováním. Mezi studenty-kolegy vyniká schopností dívat se na přetřásanou otázku z různých úhlů, včetně úhlů daných různými obory. Dovede uměřeně pochybovat a překvapivě zrale diskutovat. Když potom poznávám takovou rodící se odbornou osobnost blíž, často se ukáže, že je pravidelným návštěvníkem Ekologických dnů Olomouc. Je nesnadné rozlišit, co je příčina a co je následek. Ať tak či onak, chápu to jako nepřímou indikaci kvality a povahy této každoroční akce.

Vojtěch Novotný, biolog, vedoucí Oddělení ekologie Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR

Ekologické dny jsou už dlouhou dobu intelektuálně inspirativním setkáním roku, minimálně ve střední Evropě. Na rozdíl od mnoha běžných konferencí, specializovaných na jeden obor či téma, je zde možné slyšet často neotřelé názory a analýzy z mnoha oborů. Jde o velmi šťastný formát, jenž zjevně vyhovuje i publiku, vždy početnému a často velmi zaujatému. Ekologické dny činí Olomouc každoročně zajímavější.

Bohuslav Binka, sociolog

Environmentální výchova je – ze všeho, co vím – zásadní součástí zlepšování našeho vztahu k přírodě. Proto je skvělé, že existují dobrá střediska environmentální výchovy. Sluňákov navíc tvoří v environmentální výchově poloostrov velmi originálního a přitom otevřeného a podnětného myšlení. Ještě se mi nestalo, že bych z Olomouce nebo Sluňákova odjížděl nepotěšen a nezamyšlen. Je hrozně důležité, aby existoval a spoluutvářel to, čím je v České republice i Evropě environmentální výchova. Podpořte ho prosím, kdo můžete.

Zbyněk Vlasák, Salon, Právo

Ekologické dny Olomouc vnímám jako unikátní prostor pro setkávání vědců z přírodních i společenských věd, intelektuálů, politiků, ale i nás ostatních, prostor, kde převažuje radost nad tím se od druhého něco dozvědět nad potřebou ho trumfnout či shodit. I díky tomu jsme schopni si navzájem porozumět a posunout se zas o kousek dál. Jako jsem se posledně posunul já po setkání s biologem Davidem Storchem nebo odborníkem na umělou inteligenci Janem Romportlem.

Ondřej Fencl, kapelník 5P Luboše Pospíšila

Na Ekojarmark Ekologických dnů Olomouc jezdíme hrát moc rádi. Většinou to bývá první nebo jeden z prvních open-airů, zima je definitivně v tahu, jaro v plném proudu, dobrá nálada vůkol. Na téhle akci navíc bývá super publikum, nikdy jsme tam nezažili špatné počasí, vždycky je tam parádní zvuk a pořadatelé se o muzikanty po všech stránkách příkladně starají... Prostě jedna z mála akcí, které fakt není co vytknout. Navíc všude kolem spousta fajn stánků, fajn lidí a vůbec celý ten ekologický záměr je nám velmi sympatický"

Daniel Salontay, Longital - Slovensko

Sluňákov je unikátny projekt a priestor v ktorom sa environmentálne myslenie a cítenie pretína s umeleckým. Podujatia v areáli aj mimo neho majú silný emocionálny a edukatívny moment, vedú návštevníkov a divákov ku uvedomeniu si našej dlhodobej úlohy v makro i mikropriestore. Projekt tohoto typu je behom na dlhé trate, na rozdiel od nášho bežného každodenného života. Paradoxne práve tieto zážitky menia náš postoj k pritomnému okamihu. Podporujem Sluňákov a ich aktivity.