Ekoškolky – rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj

Projekt je zacílen na mateřské školy v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji a realizován v rámci Blokového grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace v termínu od 1. března 2013 do 28. února 2015.
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit environmentální výchovu v mateřských školách prostřednictvím rozšíření mezinárodního programu Ekoškola na cílovou skupinu mateřských škol.

Hlavním řešitelem je Sdružení TEREZA. Partnerem pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj je Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. a pro Zlínský kraj ZO ČSOP Veronica. Dalším partnerem je Ekocentrum Podhoubí. Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Co v projektu uskutečníme?

  • vytvoříme a ověříme metodiku programu Ekoškolka
  • zorganizujeme minimálně 5 vzájemných návštěv pilotních škol za cílem výměny zkušeností
  • provedeme evaluaci metodiky programu Ekoškolka
  • uskutečníme informační kampaň a program bude otevřen všem MŠ, které o něj projeví zájem
  • vytvoříme kritéria pro sebehodnocení a audit mateřských škol
  • udržíme v projektu zapojené pilotní MŠ i po jeho skončení a zároveň budeme zvyšovat počty nových zapojených mateřských škol
  • přispějeme k vytváření environmentálních návyků u předškolních dětí a skrze zapojení rodičů i k jejich přenosu do fungování rodiny

Mateřské školy zapojené do ověřování metodiky:

Moravskoslezský kraj:
Mateřská škola Edwarda Beneše Opava
Mateřská škola Olbrachtova, Karviná
Mateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22, p.o.
Mateřská škola Kosmonautů, Havířov
Mateřská škola Špalova, Ostrava
Mateřská škola Čeladenská Beruška, p.o., Čeladná
Mateřská škola Krnov, Hlubčická 89, okres Bruntál, příspěvková organizace

Olomoucký kraj:
Základní škola a mateřská škola Oskava
Základni škola a mateřská škola Lobodice, p.o.
Mateřská škola Brodek u Přerova
Mateřská škola Citov, p.o.
Základná škola a mateřská škola Hrabová