Samá voda – výstava fotografií a kreseb Věry Trávníčkové

Středa, 31. března 2021 — 10:00; Dům přírody Litovelského Pomoraví
Voda je pro život nezbytná, nepostradatelná pro všechny živé tvory.
 
Voda je můj svět.
Na výstavě představuji tematický výběr prací z mé tvorby. Jak se po letech ukázalo, vodní svět patří k nejčastějším námětům mého tvoření.
Odjakživa ráda plavu, začala jsem nahlížet pod hladinu, lákalo mě ponořit se hlouběji, a tak jsem se začala věnovat potápění. Pod vodou čas plyne jinak a díky důmyslnému potápěčskému vybavení gravitace zdánlivě neexistuje. Pod vodou je člověk pouhým návštěvníkem, chová-li se neopatrně a neuctivě k původnímu „obyvatelstvu“, může si tím přivodit zranění, případně se rovnou stát součástí potravního řetězce.
Pod vodou se setkávám nejen s vodními tvory, ale bohužel také s nechtěnými pozůstatky lidské činnosti, s odpadky všeho druhu. Nejhůře na mě působila s pískem promíchaná, proudem převracená a naprosto neodstranitelná vrstva mikroplastů na mořském dně. Ráda mám prostředí chaluh v severních mořích, louky „mořské trávy“ Posidonie (endemit Středozemního moře). Tyto porosty jsou úkrytem pro řadu organismů. Barevné proměny moře pod i nad hladinou jsou nekonečné.
Okouzlující je i sladká voda ve všech svých podobách. Donekonečna mohu fotit drobné kapky či krystalky ledu. Bouřku, liják, povodně, případně stav, kdy napršelo a uschlo. Obávám se časů, kdy častěji bude usychat, nežli pršet.
Voda je pokladem.