Anglické a romantické parky Ekologický večer

Středa, 23. března 2022 — 18:00; Arcidiecézní muzeum Olomouc
Ukázka parků v původní podobě, která se již nezachovala nebo se zachovala částečně v souvislosti s architektonickou zednářskou symbolikou. Souvislosti, jak lze zednářské motivy v drobné parkové architektuře (fabriques) nacházet a porozumět jí. Autorka u tvůrců parků ověřovala členství v zednářských lóžích v 18. století. Ve volbě jednotlivých fabriques byla naprostá volnost, takže každý tvůrce mohl použít a postavit, co ho v ideách svobodného zednářství oslovilo, co považoval za podstatné a svou roli hrály taky finanční možnosti. Přesto se nejvíc opakovaly grotty, antické gloriety a temply, čínské pavilony a čínské můstky. Anglické, zednářské a romantické parky představují jedno z nejkrásnějších kulturních dědictví v dané oblasti, a to jak u nás, tak v Evropě.
 
Veronika Pincová vystudovala zahradní architekturu v Lednici na Moravě a celý život se věnovala projekci sadových úprav. Pouze posledních 10 let svého produktivního věku pracovala ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích (VÚKOZ), kde měla v pracovní náplni objasňování historického vývoje zámeckých parků. Prvně narazila na možnost zednářské symboliky ještě v ústavu v roce 2005, když objasňovala historii zámeckého parku ve Vlašimi. Aniž by to tušila, přes internet navázala kontakt se zednáři a vznikla spolupráce. Pražští zednáři vydali publikaci s citovaným názvem, která se stala první systematickou prací s tímto tématem v Evropě. Autorka ji považovala za předčasně vydanou a rozpracovala ji podrobněji. Ráda by ji vydala v aktualizovaném vydání a v barevném provedení.
 
 
středa 23.března 2022 18:00
Mozarteum (sál), Arcidiecézní muzeum v Olomouci. Václavské náměstí 3
 

Připojte se k facebookové události

 
Ekologický večer se koná v rámci projektu EDO 2021 – 2023
„Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“
 
———————————————————————————————————————————————————————-
PROSÍME PODPOŘTE NÁS a EDO:
Velmi nám pomůže vaše podpora EDO a Sluňákova:
https://slunakov.cz/podporte-nas/
Budeme vám vděční za přeposlání, oznámení, sdílení, …
jakoukoliv propagaci programu Ekologických večerů a EDO 22!!!
 
PODPORA EDO 22:
Státní fond životního prostředí (www.sfzp.cz),
Ministerstvo životního prostředí (www.mzp.cz),
Olomoucký kraj,
Statutární město Olomouc,
Olomouc třídí odpad,
Muzeum umění Olomouc,
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce.
 
 
EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC – EDO 2022
BUBLI*fuck
16. 9. – 9. 10. 2022
32. ročník společné porady o našem světě.
POBYT A KOMUNIKACE V UZAVŘENÝCH BUBLINÁCH PROPOJENÉHO SVĚTA
 
 
Lze aktuálně ve veřejném prostoru
plném názorových střetů vzájemně nesmiřitelných skupin komunikovat zásadní otázky dneška?
Umíme v éře nastupující umělé inteligence rozlišit
podstatné od méně významného?
Nemění svět počítačů významy způsobem,
v němž organická zkušenost člověka se světem začíná ztrácet smysl?
Lze problémy s ohrožením přírody řešit na základě vědecké specializace, … co s laiky? … co s odpírači environmentální krize?
Má osobní, žitá zkušenost s přírodním světem v lidském měřítku ještě nějaký podstatný význam pro poznání světa v éře statistických modelů, nanotechnologií a fotografií černých děr?
EDO 2022 nabízí prostor, kde bubliny praskají, spory jsou východiskem pro nacházení porozumění, pro hledání souvislostí, kde pečujeme ve společné poradě o smysl našich snah, o bližší sepětí člověka a přírody (krajiny).
 
FB skupina: Ekologické dny Olomouc-Sluňákov
https://www.facebook.com/groups/222005604657338