Ekologické dny Olomouc 2017
21.4–1.5.2017

aktuální program | facebook

 

Ekologické dny Olomouc   … na manipulační ploše

Historii lidstva provázejí nejrůznější manipulace. Manipulace ve společnosti, přírodě, krajině, politice, médiích, vzdělávání, vztazích, … Manipulacím se nevyhnula ani environmentální hnutí. Manipulace jsou spojené s virtuální realitou sociálních sítí a internetem. Slyšíme o nich stále. Zažíváme je. Jak k nim dochází, jaký je jejich smysl, jak se jim bránit?

27. ročník festivalu, aneb společná porada o našem světě, prolomte virtuální bubliny, co dělí nás, tělesně, v diskusích, na EDO.