Exkurze za městskou botanikou Seminář pro pedagogy

Čtvrtek, 11. května 2023 — 09:15; Botanická zahrada Olomouc

Srdečně vás zveme na jednodenní environmentální exkurzi za městskou botanikou.

 

S botanikem Václavem Dvořákem navštívíme veřejně přístupnou botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty UP,  olomoucké městské parky i běžné sídliště. 

 

Zjistíme, jak využít tohoto městského prostředí při výuce, výletech a kroužcích.

 

Termín konání: čtvrtek 11. května od 9.15 hodin

 

Místo konání: Botanická zahrada PřF UPOL (U Botanické zahrady 920)

 

Cena: Díky podpoře projektu je tento seminář ZDARMA

 

Přihlášky: na tomto odkazu