Jednodenní environmentální exkurze zaměřená na geologii do výuky

Čtvrtek, 2. května 2024 — 08:45; Grygov

Pojďte se s námi seznámit s principy terénní výuky geologie, kde si ukážeme konkrétní aktivity, které lze s žáky realizovat.

 

Exkurze proběhne v oblasti Grygova, kde se nachází proterozoické vyvřeliny a devonský až spodnokarbonský sediment s mineralizacemi a zkamenělinami.

 

Součástí exkurze bude také poznání sedimentární výplně Hornomoravského úvalu, geomorfologie aj.

 

S sebou doporučujeme terénní obuv a v případě hlubšího zapojení do aktivit také kladívko, ochranné pomůcky (pracovní brýle a rukavice), zápisník a pytlíky na vzorky.

 

Termín konání: čtvrtek 2. května, 8.45 – 16.00
Místo konání: Grygov – sraz na vlakovém nádraží v Grygově
Cena: ZDARMA
 
Nabídku dalších seminářů na nejrůznější témata naleznete na www.slunakov.cz/seminare