Květná zahrada v Kroměříži – největší moravské výstaviště?!

Úterý, 23. října 2018 — 18:00; Muzeum umění Olomouc - sál Divadlo Hudby

Olomouc je dnes královnou zahradnických výstav naší republiky. Výstavnictví obecně má dlouhou tradici. Jeho oblibu nastartovalo pořádání velkých Světových výstav v druhé polovině 19. století. Pro výstavy se stavěly honosné paláce, nebo se mohla využít již existující krásná místa. Takovým místem na Moravě byla od 60. let 19. století Květná zahrada v Kroměříži. Pojďme společně vklouznout do doby monarchie i První republiky a objevovat tehdejší společenský i „obyčejný“ život pulzující v unikátní barokní zahradě.

 

Třetí sluňákovský pugét pro Floru v rámci oslavy 60. výročí květinových výstav v Olomouci.

 

Ing. Lenka Křesadlová Ph.D. (1976) se od svých středoškolských let věnuje zahradnictví a zahradní kultuře v širším slova smyslu. Absolvovala Zahradnickou fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a od roku 2005 je zaměstnancem Národního památkového ústavu na pozici specialisty pro památky zahradního umění a kulturní krajinu. Ve svém povolání uplatňuje jak svou lásku ke kultivované i divoké přírodě, tak zájem o historii a dějiny umění. Snaží se široké veřejnosti přibližovat úžasný svět historických zahrad a parků z nejrůznějších úhlů pohledu.