Ministerský potlach Diskuse

Pondělí, 17. dubna 2023 — 17:00; Český rozhlas Olomouc
Zveme vás na diskusi s osobnostmi, které působily na ministerstvu životního prostředí.
 
Zeptáme se například:
  • Jak se proměňuje vztah lidí a přírody v době velkých transformací ve společnosti a v neustálých proměnách přírody. Dochází vzhledem k tomu ke změnám v obsahu práce na Ministerstvu životního prostředí?
  • Jaká je role Zelené dohody v současném světě?
  • Jaká by měla být role ministerstva, jak je to s politikou na MŽP, s depolitizací, aktivismem, využitím faktů a s kvalifikací a stabilitou aparátu při změnách v režimu státní služby?
  • Jaká je kvalita osvěty veřejnosti v ekologických otázkách, využívá dobře ministerstvo v práci s veřejností služeb sítě návštěvnických center a středisek environmentálního vzdělávání?
A mnoho dalšího. Pojďte se ptát s námi! Přidejte se k FB události a neunikne vám žádná novinka.
 
Beseda se uskuteční v krásných zrekonstruovaných prostorech Českého rozhlasu Olomouc, Pavelčákova 2/19.
 
▪️ Ladislav Miko, přírodovědec, odborník v oblasti ochrany životního prostředí, půdní biolog a ekolog. Od května do listopadu 2009 byl ministrem životního prostředí České republiky ve Fischerově vládě, od roku 2017 byl místopředsedou a od roku 2021 je 1. místopředsedou strany LES. Patří mezi nejvýše postavené Čechy v administrativě Evropské unie – od roku 2005 působil v Generálním ředitelství pro životní prostředí Evropské komise, jako ředitel odboru pro ochranu přírodních zdrojů a biodiverzity a v letech 2011 až 2017 působil jako zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele. Od začátku roku 2018 byl jmenován vedoucím Zastoupení Evropské komise na Slovensku.
 
 
▪️ Libor Ambrozek je dlouhodobý předseda Českého svazu ochránců přírody a bývalý český politik, byl poslancem Poslanecké sněmovny za KDU-ČSL a v letech 2002-2006 ministr životního prostředí. Vystudoval botaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Poté pracoval jako přírodovědec Masarykova muzea v Hodoníně a na odboru životního prostředí Okresního úřadu v Hodoníně.
 
 
▪️ Rut Bízková vystudovala radiochemii na VŠCHT v Praze, v tomto oboru pracovala v ÚJV Řež do roku 1989. Po revoluci prošla řadou funkcí ve státní správě – od referentky po ministryni na MŽP, byla poradkyní náměstka ministra pro energetiku, hutnictví a stavebnictví, poradkyní premiéra, předsedkyní Technologické agentury ČR, ředitelkou Středočeského inovačního centra. Zabývá se SMART řešeními a podporou výzkumu pro rozvoj veřejného sektoru, celý život zejména ve vztahu k energetice a ochraně životního prostředí. Je spoluautorkou řady národních a dalších strategií, naposledy výzvy Výboru regionů EU vůči Evropské komisi a Evropskému parlamentu na podporu inovativního rozvoje rurálních oblastí. Prosazuje digitalizaci veřejných služeb, výzkum ve veřejném zájmu a posílení významu aplikovaného společenskovědního výzkumu pro rozvoj společnosti. Dlouhodobě se věnuje podpoře vyrovnávání příležitostí pro ženy a muže.
 
 
▪️ Jiří Guth je původním vzděláním geobotanik. Posléze působil jako (eko-)pedagog (Nadace Šípek, Jihočeská univerzita) a publicista (Deník Referendum, Kulturní noviny aj.). Na přelomu století na Ministerstvu životního prostředí se jako ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) podílel na přípravě nového zákona o EIA. Po jeho schválení koordinoval mapování biotopů pro soustavu Natura 2000. S přípravou této soustavy posléze pomáhal mj. v Chorvatsku. Věnoval se také rozvoji tzv. periferního venkova a sociálního podnikání v ČR. Je členem mnoha environmentálních i kulturních spolků a několika družstev. V letech 2014-2017 pracoval na magistrátu hlavního města Prahy a od roku 2018 opět na Ministerstvu životního prostředí, tentokrát v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací.
 
 
Tato akce se koná v rámci projektu EDO 21 – 23. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
 
Ekologické dny Olomouc 2023 POŽÁR 13.4. – 29.4. Sluňákov, Horka nad Moravou
 
 
33. ročník společné porady o našem světě
TRADICE A TRANSFORMACE V PROMĚNÁCH SPOLEČNOSTI A PŘÍRODY
 
Besedy, výlety, workshopy, vycházky, EDOJARMARK.