Naši létající sousedé – komentovaná vycházka

Pátek, 18. června 2021 — 19:30; Sraz před potravinami Hruška v Horce nad Moravou
Večerní komentovaná procházka, při které budeme zkoumat soužití ptáků a netopýrů s člověkem. Vlaštovky, jiřičky, rorýsi, poštolky a také netopýři. Kde hnízdí a jak jim to usnadnit?
Praktická ukázka zabezpečování skleněných ploch proti nárazům ptáků, krmení handicapovaných netopýrů a sledování netopýrů ultrazvukovými detektory.
Sraz v 19.30 hodin před potravinami Hruška v Horce nad Moravou. Vydáme se vesnicí a výpravu završíme u nás na Sluňákově polepováním skel ochrannými samolepkami proti nárazu ptáků.
Kapacita míst omezena – je nutné se předem přihlásit e-mailem vedoucímu exkurze (s uvedením telefonického kontaktu a počtu účastníků). Exkurzi povede: Evžen Tošenovský (mob.: 777 771 196, e-mail: tosenovsky@birdlife.cz)