Nosí stužkonoska stužku? komentovaný odchyt nočních můr

Sobota, 10. srpna 2019 — 20:30; Informační středisko CHKO Litovelského Pomoraví – Šargoun

Večerní (po)svícení a lákání nočních motýlů a vyprávění o jejich životě.

 

Neznámé druhy určoval, plul v učenosti ne včerejší,
na otázku odpověď dal: který je motýl nejvzácnější?
Jej nemáte, najdete stěží:to stužkonoska modrá jest,
ta ráda na jasanech leží, však léta ujdou, nežli lest
či námaha ji ukořistí. To pravím vám, tím buďte jisti!
A od té doby žila v nás nesmírná touha naší pouti:
mět stužkonosku modrou ráz, smět jedenkrát ji zachytnouti!
(Petr Bezruč, Stužkonoska Modrá)

 

Vezměte si čelovku a vzhledem k síle světla doporučujeme sluneční brýle. 
V případě nevhodného počasí beseda s promítáním o aktuálním rozšíření motýlů v Litovelském Pomoraví.

Můry bude lákat, chytat, určovat a o nich vyprávět Vladimír Holec (správa CHKO Litovelské Pomoraví)
Předpokládaný konec dle počasí a zájmu účastníků mezi 22–23 hodinou