ORBIS PICTUS ORBIS CANTUS Ekologický večer

Čtvrtek, 9. listopadu 2023 — 18:00; Kaple Božího těla, Konvikt Olomouc

Ekologický večer spojující tvorbu Michala Smetanky, fotografie a poezii je zasvěcen ochraně přírody a vzdělávání o změně klimatu.

 

V programu uvidíte tematické fotografie čtyř významných slovenských fotografů (Petr Župník, Rob Kočan, Maňo Štrauch a Braňo Molnár) a uslyšíte 30 hudebních nástrojů z celého světa.

 

Program obsahuje deset epizod, které se odkazují k lidskosti, hloubce, duchovnu, vztahům mezi lidmi, vztahu člověka k Zemi, živlům…

 

Hudba a obrazy jsou doplněny verši Johna Miltona z jeho Ztraceného ráje.

 

Komponovaný program nabízí nejen estetiku, ale také inspiraci k odpovědné péči o náš společný domov.

 

Michal Smetanka je slovenský multiinstrumentalista, skladatel, výrobce lidových hudebních nástrojů, pedagog, sběratel hmotných i nehmotných hudebních památek. Provozuje jedinečné muzeum lidových hudebních nástrojů. Při tom se věnuje výrobě originálních lidových hudebních nástrojů, které jsou součástí mnoha sbírek a výstav po celém světě a na kterých také s oblibou hraje, komponuje a aranžuje své hudební počiny. V jeho repertoáru dominují originální karpatské písně, zejména související s pastýřskou kulturou. Účinkuje v mnoha folklórních a folkových skupinách, koncertuje doma i v zahraničí. Je autorem mnoha CD (například KarpaTon I., Na koreňu, Skadzi Tadzi (dvojalbum), Karpat Mater, Ratoliestky (dvojalbum), Šepotom). Realizuje popularizační etnoorganologické a etnomuzikologické workshopy, vystupuje jako sólista či frontman formace KarpaTon, je spoluautorem mnoha zvukových záznamů, publikací a článků o hudební kultuře. V roce 2008 obdržel prestižní ocenění „Král evropského lidového řemesla“. Svoje umění prezentoval například pro britskou královnu Alžbětu II, pro japonskou císařskou rodinu a představte si, že když dorazíte na poslední ekologický večer v roce 2023, bude opravdu hrát jen a jen pro vás.

 

Tato akce se koná v rámci projektu EDO 21 – 23. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.