Přes lulečská hradiště na ekologickou pouť k bažině do Drnovic

Sobota, 13. dubna 2024 — 09:30; Luleč

PAVEL KLVAČ, ELIÁŠ URBAN

 

13. dubna / 9:30

 

První částí výletu do krajiny Vyškovska bude vycházka s názvem „Po stopách lulečských hradišť“, vedená Eliášem Urbanem. V rámci trasy dlouhé cca 3 kilometry (začátek v 10.30 hodin), si na úvod poslechneme stručnou historii dominanty širokého okolí – kostela sv. Martina na Liliové hoře nad Lulčí. Na témže kopci navštívíme archeologickou lokalitu se starobylými příkopy a valy z původního hradiště, osídleného od doby kamenné až do doby laténské. Hradiště, obkružující celý kopec, se svou rozlohou řadí mezi největší na Moravě. Následovat bude putování po lesních stezkách na kopec s místním názvem „Kolovratnice“, kde se nachází pozůstatky dalšího hradiště, tentokrát z doby bronzové. Jde o sto let známou lokalitu, jejíž dataci se podařilo objasnit až výzkumem provedeným v roce 2021.

 

Od 12.30 do 14.00 – oběd v některé z restaurací při koupališti „U Libuše“ v Lulči. Poté přejezd cca 10 min. do Drnovic. Odtud pěšky 1,5 km k místní bažině/mokřadu Žumpy.

 

Ve druhé části výletu navštívíme ekologickou pouť k drnovické bažině, kterou pořádá každé jaro již téměř čtvrt století místní spolek Drnka, založený a vedený zdejším sociologem Pavlem Klvačem. Drnka v létě roku 2000 provedla revitalizaci této ekologicky cenné lokality (je zde doloženo rozmnožování sedmi druhů obojživelníků), která léta sloužila místním jako skládka odpadu. Součástí kulturního programu přímo u bažiny bude výstava, recitace veršů, živá hudba, výklad o mytologii místa, to vše v uvolněné atmosféře u sklenky jihomoravského vína. Zájemci budou moci navštívit cca 500 m vzdálenou rozhlednu na kopci Chocholík.

 

Sraz v 9:30 parkoviště u Tržnice – autobus. Předpokládaný návrat do 18:00.

 

Čas na oběd – v restauraci nebo vlastní. Možné vstupné do některých objektů.

 

Na výlet je nutno se přihlásit na tomto odkazu. V případě potíží s přihlášením kontaktujte prosím kolegyni na e-mailu jana.vyhnakova@slunakov.cz nebo na telefonu 585 378 345.

 

Výlet se koná v rámci festivalu Ekologické dny Olomouc 2024 – www.ekologickednyolomouc.cz

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.