Velikonoční výtvarné dílny Seminář pro pedagogy

Sobota, 12. března 2022 — 09:15; Dům přírody Litovelského Pomoraví - Sluňákov

Přijměte pozvání na praktický workshop Velikonoční výtvarné dílny zaměřený tentokrát na polytechnické činnosti. Budete tvořit jarní věnec ze skartovaného papíru, budku s hnízdem z přírodnin a také hliněné hnízdo pro jiřičky nebo vlaštovky.

 

Podrobnější informace naleznete zde

 

Přihlášku na dílny naleznete na této stránce