Pátrací hra
Poklad Karla Fišary

1. úkol – pohřebiště Oračín

Místo naleziště připomíná cedule umístěná nedaleko současného hřbitova. Hledaný termín najdete na ceduli (a ceduli podle mapky)

zapište heslo č. 1


2. úkol
průzkum hliněných pecí

Najděte pec, která má rošt a zapište slovně počet děr v tomto roštu. 

Zapište, která pec je nejnižší.

Zapište, která pec je nejvyšší.

Zapište, která pec zaujímá největší plochu.

Stisknutím tlačítka zobrazíte druhou část hesla.  Heslo bude dávat smysl, pouze pokud jsou správné předchozí čtyři odpovědi. 


3. úkol
Rébus Karla Fišary

Třetí heslo tedy odhalíte vyluštěním následujícího rébusu, s pomocí položené otázky a tvrzení 1–13. Pro potřeby rébusu patří ke každé peci vždy pouze jeden přívlastek, doba, typický uživatel, výrobek, pojem i teplota. Není jisté se zcela spolehnout na své znalosti. Přiřazení pojmů, uživatelů i doby není vždy jednoznačné, ale pro správné řešení zvolil Karel Fišara vždy pouze jednu typickou dobu, uživatele, pojem apod.

Prý asi 2 % lidí dokážou tento rébus vyluštit bez pomůcek. My ostatní najdeme správné heslo na příslušném místě vyplněné tabulky.

 

Otázka:
Jaký je typický výrobek Kultury lidu popelnicových polí (KLPP)?

 

1. Přívlastky dvou hliněných pecí najdete v jejich názvech na cedulce přímo na místě.
2. Pec z doby raného středověku využívali Slované.
3. Výrobek kladivo je typický pro dobu železnou (a věříme, že pec uhodnete).
4. Pec z doby římské využívali Germáni.
5. Výheň se používala už v době bronzové.
6. Popelnice je výrobek využívaný Germány hotový při teplotě 1000°C.
7. Výrobek Hřvna v tabulce nepatří ke Keltům.
8. K peci s přívlastkem dvoukomorová patří pojem rošt.
9. Pojem nístěj je místo v peci, kde se dosahuje teploty1400°C.
10. V peci s přívlastkem kopulová dosahujeme teplotu 400°C.
11. Teplota ve výhni se liší od teploty dosahované v peci na keramiku pouze o 100°C.
12. K výrobku pecen a patří pojem kvásek a příslušnou pec jistě uhodnete.
13. Pojem tyglík označuje nádobu z doby bronzové, ve které je tekutina o teplotě 1100°C.

pec
na chleba
výheň pec na
keramiku
pec na
výr. železa

Zapište heslo č. 3. Pokud je kratší, začněte zleva


Závěrečné heslo.

Závěrečné heslo získáte po stisku následujícího tlačítka. Heslo bude dávat smysl pouze pokud jste předchozí hesla odhalili správně. 

 


Poklad si můžete vyzvednout na informačním centru, když se obsluze pochlubíte se správným zněním hesla.


Douška

Často seděl doma u stolu celé dny a noci, třídě a slepuje nádobky a střepiny a určuje své nálezy. Jeho práce nebyla marnou. Jeho jméno jest vyslovováno s úctou všemi českými archeology a v různých museích se obdivujeme jeho práci, vědomostem a píli. Pohřben jest na hřbitově nákelském, v jehož sousedství a na němž samém bylo nalezeno tolik starožitností, že první návštěva Dr. Wankla v Nákle platila novému hřbitovu. Málokterý z Fišarových rodáků, jdoucí kolem jeho rovu, si vzpomene, že zde odpočívá věčný sen vynikající rolník archeolog Karel Fišara, který pomáhal ve vědeckém světě šířiti slavnou pověst rodného Nákla, v němž žil a neúnavně bádal, studoval a pracoval po celý svůj život.