Určovací klíč – Les – rostliny

99 

Pomůckou pro určování rostlin a živočichů v přírodě. Výběr byl zaměřen na druhy mechů, lišejníků, kapradin, stromů, bylin, hub vyskytující se na území Šumavy, ale mohou sloužit jako pomůcka při výukových programech, exkurzích i při vycházkách nejen do šumavské přírody. Obrázky jsou doplněné stručnými popisky v české a německé verzi.

Autor kreseb: Pavel Procházka, vydavatel: Správa NP a CHKO Šumava