Příroda jako inspirace pro vzdělávání

V rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců,

Realizace: po dobu 24 měsíců od 01.07.2017 do 30.06.2019.

 

Anotace: Hlavním cílem projektu je další rozvoj vzdělávací nabídky naší organizace v souvislosti s areálem Domu přírody Litovelského Pomoraví v oblasti v oblasti řízení a utváření programu, v oblasti vzdělávací a také rozvinout potenciál území i v mezinárodní měřítku.

 

Během projektu se pracovníci zúčastní zahraničních vzdělávacích kurzů a navštíví instituce v rámci tzv. job-shadowing. Kurzy byly vybrány tak, aby účastníci posílili své kompetence a načerpali inspiraci k přípravě programů, v oblasti lektorských dovedností při práci se skupinami venku v přírodě, osvojili si nové metody výuky venku „outdoor education“.

 

Cílem stáží bude získat přehled o nových možnostech práce s veřejností, podněty pro rozvoj areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví a zároveň rozšířit síť kontaktů a partnerů z jiných organizací. Důležitým přínosem projektu bude také zlepšení jazykových kompetencí zapojených pracovníků a zlepšení připravenosti a kompetentnosti práce se zahraničními návštěvníky a skupinami.

 

Kromě výše uvedených dopadů na rozvoj kompetencí zaměstnanců a organizace bude tedy v dlouhodobém měřítku výsledkem  kvalitní a tematicky pestrou nabídku programů s profesionálními lektory pro široké spektrum klientů.