Projekt KLID

mzp1 (1)

KLID: Krajiny – Lidé – Informace – Domov

V roce 2015 jsme vás zvali na Kvákání v Domě přírody, Soví noc a Bobří vycházku, Svatováclavskou vycházku na houby a Netopýří noc. Pořádali jsme ekologické večery s Josefem Ptáčkem o fotografiích, Tomášem Grimem o ptácích ve městech, Martinem Golecem o komponovaných krajinách a Oldřichem Hozmanem o architektuře. Jan K. Čeliš popsal jičínskou barokní krajinu a Ondřej Fous povídal o zahradničení. Martin Škabraha s hostem Václavem Bělohradským probírali, jak udržet odpovědnou debatu o důležitých věcech ve veřejném prostoru. Podzimní den otevřených dveří Domu přírody Litovelského Pomoraví – Kořenový den, byl věnovaný kořenům rostlin i lidí. S akcemi pro veřejnost jsme se rozloučili koncertem bratislavské kapely, která si získala i řadu českých fanoušků – Živé Kvety.

Přehled akcí

EKOLOGICKÉ VEČERY
úterý, 27. leden, 18:00 Josef Ptáček: Nejkrásnější parky, Muzeum umění Olomouc, sál Divadlo hudby
Vyprávění Josefa Ptáčka o jeho lásce k našim parkům, o jejich významu, smyslu a své dlouhodobé fotografické tvorbě. Zapomenutá místa a krajiny s ohromnou emocionální silou.

úterý 24. února 18:00 Tomáš Grim: Proč ptáci nemají rádi přírodu a stěhují se do měst? Muzeum umění Olomouc, sál Divadlo hudby
Proč se různí živočichové upřednostňují k životu město? Například vrabci domácí dosahují v obcích přibližně stokrát vyšší hnízdní hustoty než mimo obce. Ani laik ve městech nepřehlédne všudypřítomné holuby, rehky domácí či kosy černé. A dalších ptačích novo-usedlíků přibývá. Co tady dělají? Proč mají tito a mnozí další rádi anti-přírodu? Je město ekologická past, nebo dobré místo k životu?

úterý, 17. března 2015 18.00 Martin Golec: Lichtensteinský areál mezi Vranovem a Křtinami – Muzeum umění Olomouc, sál Divadlo hudby Významnou krajinnou památkou mezi Vranovem u Brna a Křtinami je rozsáhlý areál romantizujících úprav z přelomu 18. a 19. století. Vedle známého Lednicko–valtického areálu vznikly díky plánu Lichtensteinů další dva přírodě blízké parky: v Nových Zámcích u Litovle a také v Moravském krasu. Přednáška archeologa, vysokoškolského učitele a nadšeného jeskyňáře Martina Golece o znovuobjevování komponované krajiny v okolí Adamova.

středa, 25. března 2015 17.00 Oldřich Hozman: Oživená krajina a vývoj lidského vědomí, vliv prostředí na zdravý vývoj dítěte. Organická architektura. Dům přírody Litovelského Pomoraví: Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouc, Horka nad Moravou

Cesta k organickému utváření prostředí. Jaký je historický vztah člověka ke krajině? Jak souvisí vývoj architektury a dějinný vývoj lidského myšlení? Vztah forem odpovídajícím vědomí člověka v historii lidstva. Charakter staveb pro zdravý vývoj současného člověka. Působení architektury v dětském věku. Pravda, krása a dobro v architektuře. Organické a celostní pojetí architektury.

úterý, 27. října 18.00 Jan K. Čeliš: Barokní komponovaná krajina na Jičínsku, Muzeum umění Olomouc, sál Divadlo hudby Ekologický večer s Janem K. Čelišem, který přiblíží krajinu místa, ve kterém žije, její tajemnost a krásu. Pohovoří o vazbě architektury a přírody, historii i současných problémech.

úterý, 10. listopadu 18.00 Ondřej Fous: Století zahradníka v obrazech, Muzeum umění Olomouc, sál Divadlo hudby

Ekologický večer s autorem květinové výzdoby Rajské zahrady Františka Skály v Domu přírody Litovelského Pomoraví o zahradním designu ve vazbě na ochranu přírody i botaniku.

čtvrtek 19. listopadu 17:00 Martin Škabraha: Vyhnáni do ráje, Muzeum umění Olomouc, sál Mozarteum v Arcidiecézním muzeu Olomouc
Průvodce po knize „Vyhnáni do ráje“, ve které se Martin Škabraha věnuje tvorbě významného amerického režiséra, scénáristy a producenta TERRENCE MALICKA. Pro Malickovy filmy je typická lyrická zaujatost, pomalé tempo vyprávění, které staví na vyprávění pomocí obrazů přírody. Hostem Ekologického večera je Václav Bělohradský.

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE
pátek, 20. března 2015, 18.00– 1:00 Soví noc v Domě přírody
Dům přírody Litovelského Pomoraví: Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouc, Horka nad Moravou
Setkání živými sovami ze stanice pro handicapované živočichy. Představení našich druhů sov a sovích hlasů. Pohlaďte si je, vyfotografujte se s nimi. Večerní vycházka, při které se pokusíme nalákat místní kalouse a puštíky k zahoukání pomocí hlasových nahrávek. Vhodné i pro děti, které vydrží vzhůru po sovím způsobu. Akcí provede: Věra Malátková.

sobota, 21. března 2015 09.00 Kterak se bobři v Domě přírody usídlili, Dům přírody Litovelského Pomoraví: Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouc, Horka nad Moravou
Přijďte se podívat do míst, kde si našel domov bobří páreček. Dramatické osudy malého bobra, ucpaný rybník a nakonec melodrama se šťastným koncem. Rodinný život našich bobrů obytná ložnice, jídelna, trucovna i spižírna. Jak bobři pomáhají s péčí o vzdělávací areál. Průvodce RNDr. Vlastimil Kostkan,PhD.

pátek, 4. září 2015 18.00, Netopýří noc v Domě přírody
Večerní program pro děti i dospělé o netopýrech. Beseda, prezentace handicapovaných netopýrů a ukázka jejich krmení, přístrojové vybavení pro výzkum netopýrů, noční vycházka za netopýry, drobné hry pro děti. Vede odborník organizace ČESON: Mgr. Evžen Tošenovský.

pondělí, 28. září 2015 08.00, Svatováclavská vycházka na houby, vlaková stanice Hlubočky-zastávka, po příjezdu vlaku z Olomouce
Určeno všem milovníkům hub a houbaření, těm, kteří se sběrem hub začínají i těm zkušeným. A samozřejmě také těm, kteří houby sice nejí a ani je nesbírají, ale přesto se o nich a jejich životě rádi dozvědí. Průvodcem jim bude Prof. Vítězslav Bičík, zoolog a mykolog v jedné osobě. Košíky, nože a další houbařské vybavení s sebou. Návrat vlakem z Hluboček, podle výdrže účastníků ve 13.24 nebo 15.24.

DEN PRO VEŘEJNOST
sobota, 19. září 2015 od 09.30, Kořenový den, Dům přírody Litovelského Pomoraví: Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouc, Horka nad Moravou
Tradiční den pro rodiny s dětmi plný hravých stanovišť, dobrot a tvoření tentokrát na široké téma kořenů. Přijďte s námi také hledat kořeny tradic na Šargoun u Litovle a poznat kořeny různých národů.

SLAVNOSTNÍ KULTURNĚ-KOMPONOVANÝ EKOLOGICKÝ VEČER
úterý 8. 12. 19:00, Muzeum umění Olomouc, sál Divadla hudby
Slavnostní završení projektu se zhodnocením akcí pořádaných v roce 2015 a koncertem bratislavské kapely Živé kvety.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.