Zahrada jako prostor pro výuku aktuálních ekologických témat

Cílem projektu je poskytnout pedagogickým pracovníkům inspiraci, náměty a prostor pro sdílení zkušeností s tvořením a využitím školní zahrady pro výuku.

Projekt umožní navštívit již vybudované školní a přírodní zahrady, kde se budou moci pedagogičtí pracovníci inspirovat, jak přírodní zahrada vypadá, co musí splňovat, jaké prvky obsahuje. Společně s kolegy budou moci konzultovat zkušenosti z tvoření zahrady a zároveň zejména využití zahrady pro výukové účely. Projekt přinese náměty na využití školní zahrady jako vhodného prostředí pro výuku aktuálních ekologických témat v kontextu jednotlivých vyučovacích předmětů. Projekt podpoří využití netradičních forem a metod vzdělávání jako je např. badatelská výuka a začlenění průřezové téma environmentální výchova do školní výuky. Pobytem ve venkovním prostředí mohou děti získat kladný vztah k životnímu prostředí a na základě prožitků a zkušeností směřovat v dospělém věku k udržitelnému životu a ochraně životního prostředí. Výuka ve venkovním prostředí podporuje pohyb a zdravý vývoj dětí.

 

S pohybem a pobytem žáků v zahradě souvisí rovněž téma bezpečnosti dětí, na kterou se aktivity projektu také zaměří tak, aby si pedagogové byli vědomi významu pobytu dětí venku, přínosu inspirativního venkovního prostředí a zároveň byli připraveni na možná rizika a komplikace.

 

Školní zahrady nabízejí spoustu přírodního materiálu na výtvarné a rukodělné činnosti, projekt přinese pedagogům náměty na tvoření s dětmi a využití přírodnin ze zahrady ve výuce. 

 

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory vzdělávání v regionálním školství v roce 2018