Projekt Sedm bran k přírodě Litovelského Pomoraví

schweizerische     mzp1

 

Sedm bran k přírodě Litovelského Pomoraví

Sluňákov v letech 2012-2014 realizoval projekt Sedm bran k přírodě Litovelského Pomoraví, jehož základní myšlenka byla vytvoření balíčku rozmanitých aktivit, které umožní zájemcům (školám a veřejnosti) poznávat jedinečnou podobu regionální přírody pomocí netradičních metod. Aktivity projektu kladou důraz na přirozené poznávání přírody přímo v krajině (tělesně, všemi smysly), snaží se o rozvoj vztahu k přírodě z vnitřních pohnutek, ne kvůli vnějším vzorům

popis projektu
Projekt umožňuje využít přírodní galerii Domu přírody Litovelského Pomoraví, která zpřístupňuje veřejnosti a školám povahu přírody Litovelského Pomoraví. V rámci projektu vznikly nově vytvořené tematické herní sešity, informační brožury, výukové pomůcky a také programové balíčky pro školy. Nechybí ani nové vzdělávací instalace v okolní přírodě.
Materiály přinesly zkvalitnění a rozšíření programové nabídky Sluňákova pro školy i veřejnost. Dům přírody je nyní využíván více školními třídami současně, neboť připravené materiály umožňují provádět vzdělávací programy díky samostatné práci učitele a jeho žáků.
Materiály vzniklé díky projektu vybízí školy i veřejnost k opakované návštěvě Domu přírody a postupnému poznávání různorodých projevů zdejší krajiny. Návštěvníci obdrží jimi vybraný tematický herní sešit a vypraví se samostatně na vycházkový okruh.
7 bran k přírodě Litovelského Pomoraví navazuje na jedinečný projekt Dům přírody Litovelského Pomoraví (DPLP), je významným posílením návštěvnické infrastruktury, která je zaměřena na interpretaci přírodního a kulturního dědictví území. Projekt Sedm bran k přírodě Litovelského Pomoraví rozšiřuje možnosti využívání prostoru domu přírody k vzdělávání na více stupních škol. Cílem obou projektů je přilákat další návštěvníky do environmentálního centra a poskytnout jim výrazně kvalitnější a podstatně rozšířenou nabídku vzdělávacích a osvětových aktivit především v přírodním exteriéru biocentra

fotografie z aktivit projektu

výsledky projektu
1. Vzdělávací interaktivních prvků

Vznikly 
herní sešity, interaktivní instalace, výukové pomůcky, webová aplikace s QR kódy.
2. Programové balíčky pro školy
pro pedagogy a jejich třídy byly vytvořeny nové dva samoobslužné programové balíčky (výukové batohy), které obsahují kromě adekvátních pomůcek pro daný program také jednoduchý manuál pro učitele s mapou a trasou programu v přírodní galerii a popisem aktivit u jednotlivých zastavení:

Bobr a ozvěna – společně s bobříkem potkáme několik jeho kamarádu, něco se dozvíme, něco zažijeme a možná odhalíme i jednu záhadu. Varianta pro 1. a 2. třídu ZŠ – metodika, pracovní listy, varianta pro 3.-5. třídu ZŠ – metodika, pracovní listy

Tajemství stromů kolem násvydejme se na cestu, kde se setkáme se stromy z mnoha různých pohledů. Poznáme jejich vlastnosti a odhalíme několik zajímavostí z jejich života. Společně budeme přemýšlet, jak moc je svět stromů propojený s celou přírodou a také se světem lidí. Určeno pro žáky 5.-7. tříd – metodika.

3. Publikační a osvětová činnost
Nově vzniklé informační brožury na jednotlivá témata jsou k dispozici návštěvníkům v turistickém informačním centru v budově Sluňákova (Mapa areálu Domu přírody, Galerie v přírodě, Informační centrum Šargoun, Sedm míst Litovelského Pomoraví, Chutě a vůně Litovelského Pomoraví)

kontakt

Pro bližší informace se obracejte na Martinu Andrýskovou-Paluchovou, martina.andryskova.paluchova(zavináč)slunakov.cz, 585 154 882.

Tento projekt je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. www.swiss-contribution.cz