Pátrací hra

Sedm bran k přírodě Litovelského Pomoraví

Sedm bran které se chytáte objevit nejsou stále stejná místa a objekty, nýbrž se v čase a prostoru proměňují. Jindy je třeba najdete na jiném místě, ale pro dnešní pátrání vám pomůže následující mapka:

1. Brána poutníků – most poutníků
2. Brána sluneční – sluneční dům
3. Brána ohňová – hliněné pece
4. Brána zemní – rozpad dřeva
5. Brána větrná – Lesní chrám
6. Brána vodní – korýtka v kouzelném lese zvuků
7. Brána poetická – báseň na ceduli nedaleko Sluneční hory

1. Brána poutníků

mostek

Krom pátračů se minimálně po dobu pátrací hry stanete také poutníky. První část hesla rozluštíte podle nápisu na mostku poutníků, který je před vstupem do informačního centra. Použijte správná písmena podle fotografie.

 

zapište první část hesla

  

2. Brána sluneční

sluneční dům

Nízkoenergetický dům Sluňákov je otevřený slunečnímu svitu a stejně tak turistům, školní skupinám, učitelům, návštěvníkům programů a besed a nabízí prostor ke společné poradě o vztahu člověka a přírody.

Jižní strana budovy sleduje pohyb slunce po obloze a přijímá sluneční paprsky v různých částech dne. Kanceláře jsou obrácené k ranním paprskům, zatímco do ubytovací části pronikají nejvíce paprsky zapadajícího slunce.

Křivka domu pak vytváří jakési ohnisko. Pro nalezení druhé části hesla se postavíte do tohoto ohniska – tedy místa kde se protínají čáry na obrázku. A potom se dobře se rozhlédněte v blízkém okolí.

 

zapište druhou část hesla


3. Brána ohňová

hliněné pece

Přístřešek nedaleko nízkoenergetického domu ukrývá hliněné pece. Pece jsou repliky postavené stejnými postupy a ze stejných materiálů jaké vyplývají s archeologických nálezů. Najdete zde středověkou pec na pečení chleba, pravěkou výheň na odlévání bronzu, dvoukomorovou pec na vypalování keramiky a šachtovou pec na tavení železa.

 

Pro zjištění třetí části hesla hledáte čtyři písmena. Písmena najdete v následujících | POJMECH | , které se nějak týkají našich hliněných pecí. Jsou to tyto písmena (1–4):

 

(1) Materiál zpracovávaný v nejrozsáhlejší zdejší peci (šesté písmeno)

(2) Slovo náležící k názvu pece na výrobu železa (páté písmeno)

(3) Předmět vkládaný do pece, která je nejvyšší (poslední písmeno)

(4) Období, ze kterého pochází naše chlebová pec (poslední písmeno)

 

 VÝHEŇ   |   KERAMIKA


 ŠACHTOVÁ   |   BRONZ   |   BAHENÍ RUDA


 DOBA BRONZOVÁ   |   DVOUKOMOROVÁ.


 STŘEDOVĚK   |   NEOLIT   |   CHLEBA

zapište třetí část hesla

  

4. Brána zemní

rozpad dřeva

Zajděte do kouzelného lesa poznání a v levém zadním rohu objevíte dva kmeny stromů – instalaci, která ukazuje, jak se rozpadá dřevo. Zatímco jeden kmen je opracovaný kvádr, druhý je přírodní a má trouchnivějící dutinu i s průhledy na scenérii uvnitř. V průběhu času pozorujeme, jak se kmeny mění a země si bere dřevo zpět.

Na kvádru najdete dva nápisy. Snadno poznáte který z nich je první a který druhý.

Čtvrtou část hesla tvoří dvě slova. První hledané slovo je přímo třetí slovo v prvním nápisu. Druhé slovo budete muset poskládat. Použijte poslední písmeno prvního nápisu a také čtvrté, sedmé, třinácté a čtrnácté písmeno druhého nápisu. Jak jdou písmena správně po sobě, už zvládnete poskládat sami.

zapište čtvrtou část hesla

 

5. Brána větrná

Lesní chrám

Cestou narazíte na Lesní chrám. Vystoupejte nahoru na větrnou vyhlídku, rozhlédněte se kolem, ale znamení hledejte pod nohama. Určitě poznáte, co je tu vyobrazeno. Obraz na podlaze vlastně také souvisí s větrem, i když v poněkud jiném – kosmickém – významu.

Název nalezeného vyobrazeného objektu vepište níže do připravených okének a v dalších se vám objeví pátá část hesla.

Pátá část hesla tentokrát není přímo vaše odpoveď, nýbrž slovo které se objeví po zmáčknutí tlačítka. Heslo ovšem bude dávat smysl, jen pokud je vaše odpověď správná :).


6. Brána vodní

Krajina plná zákrut

Zdejší krajina je plná zakroucených říčních koryt, slepých ramen a tůní. Vydáte-li se nazdařbůh, není těžké zabloudit. Pusťte vodu do korýtek a můžete se věnovat hledání hesla.

Odpověď najdete na dřevěné ceduli s textem v blízkosti korýtek (na obrázku je cedule vidět u horního okraje)  Pracujte s prvními třemi řádky (nadpis a další dva). Pět písmen, ze kterých se skládá šestá část hesla, určíte pomocí malého mluvnického cvičení:

 

(1) Poslední písmeno nadpisu.
(2) Samohláska, která se na těchto řádcích nevyskytuje.
(3) Samohláska, která je na těchto řádcích pouze jednou a zároveň ji můžete použít samostatně jako jednopísmenné slovo.
(4) Souhláska bez háčku, kterou na našich třech řádcích najdete právě dvakrát.
(5) Písmeno, které je na našich třech řádcích nejčastěji.

zapište šestou část hesla

     

7. Brána poetická

Václav Koubek

Poslední část hesla je ukryta v básni od Václava Koubka. Slova, která hledáte, jsou zde na stránce, ovšem na tabuli s originálem je nenajdete.

 

 

Tak dlouho, ale tak strašně

dlouho, jsem, hledal úkryt

Proti větru/Až náhle vítr,

mým úkrytem se stal/

Pak náhle větrný vír unesl

mě vzhůru, plameny kdesi

rozfoukal/Přes moře

přenes můru a pak jsme

i s pískem shodil na úpatí skal/

tam své srdce položil

jsem na tu váhu a s láskou

uhnětl jsem hlínu/Tu

hlínu upustil jsem v trávu

a v trávě vítr ten jedno mi

dal.

 

zapište sedmou (a poslední) část hesla

  

Celé znění hesla

Celé znění hesla  (poskládané z vašich odpovědí) si můžete pohodlně přečíst po stisku následujícího tlačítka. Pro odhalení pokladu tento krok není nutný, ale raději si ověřte, že heslo dává smysl.

 


Kde najdu poklad?

Místo, kde můžete hledat zaslouženou odměnu se objeví po stisku tohoto posledního tlačítka. Text však bude kompletně smysluplný jen pokud je i celé vámi odhalené heslo správné.

Vzvedněte si svou odměnu a místo prosím uveďte do původního (případně správného) stavu. Pokud by se stalo že poklad není na místě omlouváme se dejte nám vědět, napravíme to.

 

A hurá pro poklad!