Přístřešek pro keramické pece

Na mostě, který je věnovaný živlu Země najdi slovo, které je spojené s hlínou a pecí na keramiku.

Přístřešek pod kterým budeme na jaře 2017 a 2018 budovat repliky pravěkých pecí. Pec na pečení chleba, tavení bronzu, pálení keramiky a tavení železa.

Když zdejší krajinu obývali Keltové (5. stol. př. n. l.), využívali k výpalu keramiky dvoukomorové pece. Součástí výrobního zařízení byl manipulační prostor – předpecní jáma- a samotné těleso pece kruhového půdorysu. Její topeniště bylo příčkou členěno na dvě komory a překryto vypáleným roštem s kruhovými průduchy, na nějž se kladly hliněné nádoby k vypálení. Tyto pece jsou doloženy i po vyvrácení vyspělé keltské kultury na našem území u Germánů v mladší době římské (3 stol. n. l.), kdy řemeslná dovednost Keltů postupně upadala.

Dřevěný přístřešek zbudovaný Marcelem Hubáčkem vznikl na základě iniciativy archeologa Filipa Šrámka, je určen pro ochranu pecí, které pod ním vznikají s využitím metod experimentální archeologie na základě nálezů v blízkém okolí, například z olomoucké části Neředín..