Na hudbu trochu jinak

Rafaela Drgáčová

Seminář pro učitele, pedagogy volného času, vychovatele v družinách, vedoucí táborů, kteří se zamýšlejí nad tím, jak kreativně pojmout hudební výchovu s přesahy do dalších předmětů. Pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek, poezie, starých lidových her a lidových i umělých písní a říkadel získáme tipy, jak v hodinách hudební výchovy tvořivě přistupovat k hudbě a podpořit touto výukou rozvoj rytmických, sluchových, poslechových a intonačních dovedností žáků. Účastníci obdrží ke každé jednotlivé dílně metodický postup k výuce, materiály k písním a říkadlům i seznam doporučené literatury. Budeme se zabývat především tématy les a přírodní živly.

cena: 800 Kč