Krajská konference EVVO pro MŠ

pořádá Krajský úřad Olomouckého kraje

Přihláška na konferneci je k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje: www.olkraj.cz/krajska-konference-evvo-cl-403.html

Účastníci se seznámí s aktualitami z oblasti EVVO v Olomouckém kraji, následovat budou praktické dílny.

cena: 0 Kč