Krajská konference EVVO pro ZŠ , SŠ a školská zařízení

Konference, kterou pořádá KÚ Olomouckého kraje je prostorem pro setkání koordinátorů EVVO základních a středních škol v Olomouckém kraji. Přihlásit se můžete i na praktické dílny

Registracepozvánka s podrobným programem konference.

cena: 0 Kč