Terénní praktika – letní škola pro pedagogy

Dvoudenní (18.- 19.7.2023 ) setkání pedagogů na Sluňákově zaměřené na praktické přírodovědné aktivity v CHKO Litovelské Pomoraví.

 

Pozvánka

cena: za občerstvení 240 Kč