Doškolování nejen koordinátorů EVVO

Helena Nováčková, Pavlína Vrbová

Dvoudenní setkání (10.-11.3.2023) zaměřené na sdílení dobré praxe EVVO, otevření aktuálních klimatických témat a jejich začlenění do výuky i psychohygienu pedagoga. Aktivity v přírodě vás neminou. 

 

Pozvánka(PDF)

cena: 2 000 Kč