Příklady dobré praxe v Ekoškole pro MŠ – Jak začít v novém školním roce

Simona Neprašová, Natália Toflová, Karla Rulíková

Setkání učitelů mateřských škol zapojených do programu Ekoškola. Na semináři se zaměříme na to, jak nastartovat činnost Ekotýmu v novém školním roce, jak navázat na činnost v roce minulém, případně jak se vyrovnat se změnami v Ekotýmu i ve školce.

cena: 0 Kč