Rok na Zemi

Lenka Hronešová (SEVER)

Co se skrývá za střídáním ročních období a proč je ve dne světlo a v noci tma? Co je vlastně příroda a jaké místo v ní máme my, lidé? Pomocí stroje času projdeme postupně všemi ročními obdobími, navštívíme různá přírodní prostředí a jejich obyvatele a nezapomeneme ani na lidské činnosti a radovánky spojené s jejich střídáním.
Účastí na semináři získáte praktické náměty pro environmentální výchovu v průběhu roku, reflektující požadavky RVP PV na propojování vzdělávacích oblastí a směřujících k budování žádoucích kompetencí dětí.

cena: 800 Kč