Svět v souvislostech na 1. stupni ZŠ aneb Čtenářská gramotnost a globální témata

Lenka Pánková, ARPOK

Seminář je zaměřen na zařazení globálních témat (odpovědná spotřeby, jinakosti, migrace, ochrany životního prostředí) do různých předmětů na 1. stupni ZŠ a na rozvoj čtenářské gramotnosti. Čtenářská gramotnost je rozvíjena prostřednictvím vybraných globálních témat a pomocí konkrétních beletristických knih pro děti 1. stupně základních škol.

 

Účastníci:
získají tištěný metodický materiál Učíme v souvislostech na 1. stupni základních škol,
odnesou si inspiraci jednoduchých a srozumitelných aktivit do výuky, praktické podněty od dalších kolegů, osvědčení o účasti dle akreditace DVPP MŠMT.

 

 

Co na seminář říkají účastníci?

„Témata směřovala k aktuální situací a svým obsahem jsou využitelná ve vyučovacích hodinách a povedou žáky k přemýšlení a k získání nových poznatků.“

 

 

„Seznámila jsem se s tituly, které jsem dosud neznala a udělala si konkrétní představu, jak s nimi pracovat. Asi nejvíc mě oslovila kniha Dědeček v růžových kalhotách a Válka, která změnila Rondo, mám již zařazeno v plánu do hodin na tento měsíc.“

 

 

„Velmi inspirativní, po menších úpravách vhodné i pro děti 1. a 2. tříd, které vyučuji.“

cena: za občerstvení 120 Kč