Svět v souvislostech na 1. st. ZŠ aneb Čtenářská gramotnost a globální témata

Nina Rutová, Lenka Pánková

Seminář je zaměřen na zařazení globálních témat (odpovědná spotřeba, jinakosti, migrace, ochrana životního prostředí) do různých předmětů na 1. stupni ZŠ a na rozvoj čtenářské gramotnosti.  Čtenářská gramotnost je rozvíjená na tématech propojenosti světa a vybraných globálních tématech.
Pedagogové získají metodický materiál „Svět v souvislostech na 1. stupni základních škol“.

 

Pozvánka (Pdf)

cena: 0,- Kč