Techniky hlasitého čtení pro učitele

Roman Musil

Seminář vede učitele škol ke správnému hlasitému čtení, které využijí při čtení pohádek a příběhů dětem, ale také při učení básniček dětí předškolního a mladšího školního věku. Učitele základních škol vede k metodice hlasitého čtení, kterou mohou využít se svými žáky při výuce této dovednosti. Účastníci se seznámí se základními pojmy, jakými jsou artikulace, intonace, barva hlasu, tempo, rytmus, pauza, důraz. V mnoha cvičeních si tyto techniky sami vyzkoušejí.

 

Pozvánka

cena: 1 000 Kč