Člověk v krajině, krajina v člověku

Pátek, 16. září 2022 – Pátek, 28. října 2022 10:00; Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s;

16.9.-21.10. 

Kurátor: Vladimír Janek.

 

Vernisáž výstavy účastníků Letního výtvarného ateliéru v areálu Sluňákova a v blízké lužní krajině v srpnu 2022. Zásadní téma vztahu člověka k přírodě, reflexe krajiny vnější, ale i vnitřní, radost i smutek, to vše se objevuje v obrazech kresebných, malířských či fotografických.  Tvůrčí dílnu realizuje Výtvarný obor DDM Olomouc pod vedením fotografa Vladimíra Janka a výtvarnice Petry Vaculíkové.

 

Nízkoenergetický dům Sluňákov
Horka nad Moravou.