Nejnovější hrad na Moravě

V Horce nad Moravou vznikla unikátní galerie v přírodě Dům přírody Litovelského Pomoraví. Své stavby a zároveň umělecká díla tu postavili významní čeští umělci. Patří mezi ně František Skála, člen umělecké skupiny Tvrdohlaví, nebo Miloš Šejn z umělecké skupiny Měkkohlaví. Navštívíme celou galerii, nejprve se však zaměříme na život a dílo autora, který svou stavbu a další objekty vybudoval neplánovaně a vlastně zcela bez souhlasu architektů. Vzhledem k charakteru své práce bychom ho mohli zařadit do umělecké skupiny tvrdozubí. Řeč je o bobru evropském, kterého v odborných kruzích nazývají Castor Fiber.

průběh

  • trvání 6 hodin
  • pěší trasa dopoledne 500 m, odpoledne 1 km
  • cena 280 Kč/os zahrnuje program o bobrech, zážitkovou prohlídku přírodní galerie a oběd (menu dle domluvy)
  • počet účastníků 18–50, nad 36 účastníků program se dvěma průvodci

Prohlídka bobřího světa na rybníce Rozvišť

Bobři na našem rybníce jsou velmi aktivní a působí tak (kromě radosti) také nezanedbatelné obtíže správcům areálu Domu přírody. Stavby a objekty pilně přestavují, vylepšují, doplňují, opouštějí a zakládají nové. Za několik let na rybníce vzniklo nejbobrovatější místo s nejkrásnějším bobřím hradem v celém Litovelském Pomoraví. Při společné procházce budeme trochu pátrat. Nahlédneme do rodinného života našich bobrů. Prohlédneme si zahrádku, obytnou ložnici, jídelnu, trucovnu i spižírnu (jen škoda, že bobři zatím nemají garáž). Nakonec prožijeme dramatický příběh mladého bobra, který vyústí v melodrama se šťastným koncem.

Bobri Vogel
Bobři
Bobri   Skluzavka
Bobri   Exkurze

Zážitková prohlídka přírodní galerie

Dům přírody Litovelského Pomoraví je unikátní galerie v přírodě a přírodní hřiště v Horce nad Moravou. Budeme vám vyprávět příběh této galerie v přírodě a přiblížíme, jak uvažovali autoři staveb.  Upozorníme na pozoruhodné detaily. Vzpomeneme na historky z výstavby. Budete mít příležitost lépe porozumět geniu loci, které vytvořili František Skála, Miloš Šejn, Miloslav Fekar, Marcel Hubáček a další.

Lod3
Fontána
Hora1
Ohniste