Semináře a exkurze

Připravujeme a postupně zveřejňujeme novou nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní rok 2022/2023. Přihlašování bude spuštěno během srpna.

Všechny chystané semináře a exkurze budou určené nejen učitelům, mohou se hlásit i další zájemci.

 

Při práci s osobními údaji při přihlašování na semináře se řídíme zásadami pro zpracování osobních údajů

 

Venkovní výuka pro pokročilé

Středa, 21. září 2022 9:15 - 16:00, Petra Koppová, Hana Mikulicová, cena: 300 Kč
Dává vám smysl učit venku, v reálném prostředí? Přijďte si osahat principy a prostředky výuky venku, vyzkoušet  metody a pomůcky, vytvořit si představu o začlenění učení venku do své práce.…

Ekoškola – start v novém školním roce

Středa, 12. října 2022 9:15, Karla Rulíková, cena: 0 Kč
Na semináři se zaměříme na změny, které s novým školním rokem do Ekoškoly přicházejí. Předáme Vám zkušenosti z auditů a konzultací na školách a těšíme se na vaše.

Poselství Velikonočního ostrova

Úterý, 18. října 2022 9:15, Helena Nováčková, cena: 1 000 Kč
Pojďte se s námi ponořit do dávného příběhu a ochutnat atmosféru Velikonočního ostrova. Nová metodika Lipky přináší náměty, metody a způsoby přemýšlení, jak provázet žáky ve složitém a kontroverzním světě…

Zelený ostrov

Středa, 2. listopadu 2022 9:15, Karla Rulíková, Libor Sukup, cena: 1 000 Kč
Příběh sopečného ostrova Krakatau , na který se po výbuchu vrací zpátky život, znovu ožívá na našem semináři. Přijďte si společně prožít témata Výbuch, Kameny, Semínka, Rostliny, Zvířata a Lidé.…

Ekoškola – připravujeme se na Audit

Středa, 9. listopadu 2022 9:15, Karla Rulíková, cena: 0 Kč
Seminář pro pedagogy škol, které se připravují nebo se budou připravovat na audit. Na semináři budeme pracovat s kritérii v souvislosti s metodikou 7 kroků a reflektovat, jak se daří…

Kompetence k šťastnému životu

Pátek, 11. listopadu 2022 14:00, Aleš Bednařík, cena: 1 300 Kč
Seminář PAU je zaměřen na aplikaci pozitivní psychologie ve školním prostředí. Pozitivní psychologie zkoumá oblasti života, v nichž dítě nebo dospělý mohou aktivně  zvýšit svoje prožívání štěstí, spokojenosti a smyslu…

Výtvarné dílny – adventní a vánoční tvoření na Sluňákově

Sobota, 26. listopadu 2022 9:15, Karla Rulíková, Bohumila Mikulková, cena: 1 000 Kč
Přijďte se na Sluňákov vánočně naladit a vytvořit dekorace a drobné dárečky z přírodních materiálů. Těšit se můžete mimo jiné na lampičky z vlny a balzám z včelího vosku. 

Dramatizace ve škole

Pátek, 27. ledna 2023 9:15, Roman Musil, cena: 1 000 Kč
Přemýšlíte, proč a jak připravovat s dětmi divadlo? Jak zapojit do divadla celou třídu ? Zamyslíme se nad tím, proč se vůbec divadlo hraje a co chce cílovému divákovi sdělit.

Bobří špalíček

Středa, 1. února 2023 9:15 - 16:00, Karla Rulíková, Pavlína Vrbová, cena: 1 000 Kč
Praktický seminář s bobří tématikou představí náměty na aktivity, pracovní listy a pomůcky pro 1. stupeň ZŠ i speciální školy. Metodiku s pracovními listy a pomůckami pro vás máme . 

Jak komunikovat o klimatické změně

Pátek, 24. února 2023 9:15, Jan Krajhanzl, cena: 1200 Kč
Proč je tak složité o změně klimatu učit a mluvit s žáky i kolegy? Pojďme se na to podívat s ekopsychologem Janem Krajhanzlem!

Velikonoční výtvarné dílny

Sobota, 11. března 2023 9:15, , cena: 1000 / 900 Mrkev, Mrkvička Kč
Tradiční výtvarný tvořivý seminář, zaměřený tentokrát na polytechnické činnosti, využití přírodního materiálu, používání nástrojů. Výrobky budou inspirovány jarní a velikonoční tématikou. Konkrétní výrobky ještě upřesníme.

Ekoškola v kostce

Středa, 15. března 2023 14:00, Karla Rulíková, cena: 0 Kč
Seminář pro pedagogy škol, které se chtějí zapojit do mezinárodního programu Ekoškola.Během 4 hodinového semináře máte možnost získat všechny potřebné informace o fungování mezinárodního programu Ekoškola. 

Plánování a budování školní zahrady

Úterý, 4. dubna 2023 9:15, Dana Křivánková, cena: 800 Kč
Praktický workshop tvoření suché zídky ve školní zahradě MŠ Přerov Máchova. Na workshopu se také naučíme vytvářet společenství stromu – Guild. Dozvíme se, jaké zásady dodržet, aby rostliny tvořily celek.

Potkáme se na Sluňákově aneb doškolování nejen koordinátorů EVVO

Pondělí, 24. dubna 2023 9:15, Helena Nováčková, Pavlína Vrbová, cena: 2 000 Kč
Dvoudenní setkání (24.-25.4.2023) zaměřené na sdílení dobré praxe EVVO na školách, otevření aktuálních témat a jejich začlenění do realizace EVVO  na školách i psychohygienu pedagoga. Aktivity v přírodě vás neminou. 

Jednodenní exkurze za městskou botanikou

Čtvrtek, 11. května 2023 9:15, Václav Dvořák , cena: 1 000 Kč
Jak na botaniku ve městě? Navštívíme botanickou zahradu PřF UP,  olomoucké parky i sídliště. Objevíme možnosti využití těchto prostředí při výuce.

Pomoraví z řeky – jednodenní exkurze

Středa, 24. května 2023 9:15, Martin Rulík, cena: 1 000 Kč
Exkurze zprostředkuje pohled z řeky na krajinu a obyvatele litovelského Pomoraví . Seznámíme se s Mlýnským potokem z raftu a cestou budeme společně poznávat faunu i floru CHKO Litovelské Pomoraví

Třídenní environmentální exkurze do Beskyd

Pátek, 2. června 2023 9:15, , cena: v jednání Kč
Ve dnech 2.-4.6.2023 pro vás připravujeme putování zajímavou krajinou i návštěvu inspirativní školy.

Letní škola pro pedagogy

Úterý, 18. července 2023 9:15, , cena: 2 000 Kč
Dvoudenní (18.- 19.7.2023 ) setkání pedagogů na Sluňákově zaměřené na praktické přírodovědné aktivity v CHKO Litovelské Pomoraví.
  • 1
  • 2