Semináře a exkurze

Pro školní rok 2019/2020 jsme připravili nabídku akreditovaných seminářů a exkurzí. Všechny akce jsou určené především učitelům, ale mohou se přihlásit i další zájemci.

 

Při práci s osobními údaji při přihlašování na semináře se řídíme zásadami pro zpracování osobních údajů.

 

Exkurze do olomouckých škol a školek (nejen) za polytechnikou – ZŠ Řezníčkova aneb polytechnika v běžném provozu ZŠ.

Čtvrtek, 20. února 2020 14.00, za Sluňákov Karla Rulíková, cena: 0 Kč
Zveme pedagogy 1. stupně ZŠ na inspirativní polytechnickou exkurzi do ZŠ Řezníčkova Olomouc. Exkurze jsou zdarma, určeno pedagogům z Olomouce a velmi blízkého okolí zapojených do MAP ORP II Olomouc.

Exkurze do olomouckých škol a školek (nejen) za polytechnikou – MŠ Herrmannova aneb polytechnika smysly a prožitkem

Středa, 4. března 2020 14.00, za Sluňákov Karla Rulíková, cena: 0 Kč
KAPACITA EXKURZE NAPLNĚNA. Inspirativní polytechnická exkurze do MŠ Herrmannova Olomouc. Exkurze je zdarma, určena pedagogům ze škol zapojených do MAP ORP II Olomouc.

Exkurze do olomouckých škol a školek (nejen) za polytechnikou – ZŠ Dvorského aneb polytechnika v předmětech 1. stupně ZŠ

Středa, 11. března 2020 14.00, za Sluňákov Karla Rulíková, cena: 0 Kč
Zveme na inspirativní polytechnickou exkurzi do ZŠ Dvorského Olomouc. Exkurze je zdarma, určena pedagogům ze škol zapojených do MAP ORP II Olomouc. Přihlášky na e-mailové adrese: katerina.rychla@olomouc.eu

Kompetence ke šťastnému životu

Pátek, 13. března 2020 14:30, Aleš Bednařík, cena: 1300 Kč
Seminář s Alešem Bednaříkem je zaměřen na aplikaci poznatků pozitivní psychologie ve školním prostředí. Dvoudenní seminář PAU pátek - sobota 13.-14. března 2020. Kapacita semináře je již naplněna.    …