Semináře a exkurze

Pro školní rok 2019/2020 jsme připravili nabídku akreditovaných seminářů a exkurzí. Všechny akce jsou určené především učitelům, ale mohou se přihlásit i další zájemci.

 

Při práci s osobními údaji při přihlašování na semináře se řídíme zásadami pro zpracování osobních údajů.

 

Krajská konference EVVO pro ZŠ a SŠ

Úterý, 5. Listopad 2019 8.00, pořádá Olomoucký kraj, cena: 0 Kč
Přihláška na konfernci je k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje: www.olkraj.cz/krajska-konference-evvo-cl-403.html Účastníci se seznámí s aktualitami z oblasti EVVO v Olomouckém kraji, následovat budou praktické dílny.

Krajská konference EVVO pro MŠ

Středa, 6. Listopad 2019 8.00, pořádá Olomoucký kraj, cena: 0 Kč
Přihláška na konferneci je k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje: www.olkraj.cz/krajska-konference-evvo-cl-403.html Účastníci se seznámí s aktualitami z oblasti EVVO v Olomouckém kraji, následovat budou praktické dílny.