Ekologické dny Olomouc

Sobota, 19. září 2020 — 10:00;

ANTINOMIE! PŘÍRODA A LIDÉ V DOBĚ ROZPORŮ EDO MÁ 30!

Znamení doby, kdy je příroda hmotou, krajina terénem, náměstí křižovatkou a architektura stavebnictvím. Naše dobře zdůvodněné pravdy, které si protiřečí, v prostředí společné porady o našem světě.

Přednáškové eseje o paradoxech ve společnosti, vědě a kultuře, v naší složité a zjitřené době, kterou popisujeme mnoha slovy a přitom složitě přemýšlíme, jestli se blíží katastrofa, nebo se začíná rodit naděje. Jak se za třicet let proměnilo smýšlení hostů EDO o tématech festivalu? Jak se proměnili sami hosté? Jak je ovlivňují aktuální výrazné události, například pandemie? Jak se vyrovnávají s antinomiemi v tom, o čem přemýšlejí?

Zbývající program EDO

 

2–4. října Besedy EDO na Sluňákově 

Živé přenosy a záznamy přenosů  na YouTube: pátek | sobota | neděle

pátek 2. 10.

17:30 Stanislav Komárek: Ve víru viru a v rauši roušek – co se dovídáme o člověku i současné společnosti z fenoménu koronavirus

18:45 David Storch: Třicet let od postmoderny k antropocénu

20:00 Večírek se Zdeňkem Neubauerem a Tomášem Škrdlantem: Anton Markoš, Oldřich Janota, Tomáš Daněk, Tomáš Škrdlant

 

sobota 3. 10.

10:00 Petr Pokorný: Optimistický, konstruktivní, neapokalyptický?

13:30 Cyril Höschl: Anatomie správného rozhodnutí

15:00 Sluňákov trochu jinak – nízkenergetický dům na vlastní oči – prohlídka nízkoenergetického domu s atorem návrhu architektem Ondřejem Hoffmeisterem.

16:00 Eliška Fulínová: Chvála rozpornosti

17:30 Anton Markoš: Vědecky potvrzená jedinečnost     

 

neděle 4. 10.

10:00 Václav Cílek: Krásný riskantní svět – úvahy o světové revoluci, hněvu a soucitu

13:30 Pavel Barša: Konec liberálního milénia

15:00 Jiří Sádlo: Skutečná tvář rostlin v krajině

 

neděle 4. 10.

15:00 Po nových březích staré řeky – Morava a její současné rozsáhlé úpravy v městské krajině Olomouce. Vycházka s Michalem Krejčím. Sraz v 15:00 na mostě přes Moravu, ulice U dětského domova.