Šablony OP JAK pro děti MŠ a žáky ZŠ – inovativní vzdělávání

Z nabídky Sluňákova lze využít různé typy programů pro děti MŠ a žáky ZŠ a čerpat na ně šablony OP JAK. 

Co můžete využít z nabídky Sluňákova:

 

Šablony OP JAK: 1.I/6 Inovativní vzdělávání pro děti MŠ ohrožené školním neúspěchem, 1.II/9 Inovativní vzdělávání pro žáky ZŠ ohrožené školním neúspěchem, 32 hodin – jakoukoliv část z této časové dotace lze využít pro aktivity na Sluňákově.

 

Letáček s přehledem nabídky Sluňákova do šablon OP JAK – ke stažení

Kontakt:

Romana Fialová
tel.: 585 154 881
email: romana.fialova@slunakov.cz