Semináře a exkurze vhodné do šablon

Některé semináře a exkurze dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky je možné hradit ze šablon III.  

V aktuální nabídce seminářů a exkurzí Sluňákova jsou akce, které je možné hradit se šablon označeny v názvu slovem ŠABLONY. U každého ze seminářů/exkurze je uveden počet hodin trvání a číslo akreditace MŠMT.

Aktuální nabídku seminářů a exkurzí najdete zde.

 

Dále nabízíme možnost realizace semináře na míru pro vaši sborovnu. Délka semináře je 8 vyučovacích hodin. Semináře jsou akreditované MŠMT. Obsah seminářů lze přizpůsobit přáním a podmínkám dané školy. V případě zájmu nebo pro více informací kontaktujte Karlu Rulíkovou, karla.rulikova(et)slunakov.cz, 585 388 206.

Nabídka témat:

Kouzlo materiálů – jak propojit polytechnickou výchovu a EV

(polytechnická výchova pro MŠ)

Seminář nabízí praktické ukázky metod, pracovních postupů, využívání nástrojů a pomůcek při práci se základními materiály, jako je dřevo, sklo, kov, textil, papír, hlína. Pomocí získaných informací a praktického zkoušení nových přístupů k tvorbě se mohou účastníci semináře kvalitně připravit a posléze vést aktivity s dětmi ve své organizaci.

 

Podpora zručnosti dětí ve školách

(polytechnická výchova pro MŠ / 1. stupeň ZŠ)

Seminář určený pro učitele, kteří chtějí podpořit zručnost dětí a začlenit polytechnikou výchovu do výuky. Přinese náměty, jak u žáků podpořit rozvoj polytechnických dovedností. Důraz bude kladen na postupný rozvoj jednotlivých činností a dovedností. Učitelům budou poskytnuty náměty, jak u dětí danou činnost rozvíjet, jak postupně trénovat přípravnými činnostmi danou dovednost. Nedílnou součástí semináře bude samotný proces tvorby výrobku. Od jeho plánování, přípravy materiálu, případně nákresu apod., přes samotnou výrobu, práci s materiály, nářadím, až po dokončení výrobku a případně použití v praxi. 

 

Výuka v terénu

(pro učitele 1. stupně ZŠ)

Praktické ukázky výuky ve školní zahradě či v terénu za „humny“ a to se zaměřením na biologické i nebiologické předměty (český a cizí jazyk, matematika, prvouka, vlastivěda, přírodověda). V průběhu semináře budeme využívat konkrétní přírodní prostředí pro aplikaci metod a forem vzdělávání v rámci jednotlivých vzdělávacích okruhů.

 

Zelený ostrov

(námět na celoroční projekt / školu v přírodě pro žáky 1. stupně ZŠ)

Seznámení s  celoročním projektem pro děti předškolního a mladšího školního věku. Aktivity jsou provázány příběhem nově vzniklého ostrova, na který se postupně dostanou různé druhy rostlin a živočichů, nakonec i člověk. Experimentování s kameny, semínky i zelenými rostlinami doplňují pracovní listy.

 

Zlatá nit

(námět na celoroční projekt / školu v přírodě pro žáky 5.-7. tříd ZŠ)

Představuje metodický materiál k environmentální výchově dětí ve věku 9- 13 let (5. tř. – 7. tř.) motivovaný tematikou Slunce, který může být využit k celoročnímu projektu. Motivací celého projektu je Slunce jako jedinečná hvězda naší sluneční soustavy a pohled na tuto jedinečnost ze sedmi vybraných úhlů (kapitol), které potvrzují úzké propojení s lidským životem.

Projekt je rozdělen do sedmi částí:

  1. Slunce – naše hvězda
  2. Slunce ­­­- náš malíř
  3. Slunce – náš hodinář
  4. Slunce – naše počasí
  5. Slunce – naše obživa
  6. Slunce – naše energie
  7. Slunce – náš přítel